Få 50-åringer søker ny jobb

En ny undersøkelse viser at få bedrifter ansetter arbeidstakere over 50 år. –I realiteten er det svært få arbeidstakere i denne aldersgruppen som er jobbsøkere, sier Svein Oppegaard i NHO.

Publisert 29.04.14

Arbeidslivspolitikk

Det er Senter for seniorpolitikk (SSP) som står bak undersøkelsen hvor de har dybdeintervjuet 26 store bedrifter om ansettelser av personer over 50 år. –Undersøkelsen viste at svært få av bedriftene ansetter nye ansatte over 50 år. Det er nesten helt uvanlig at man rekrutterer ansatte i aldersgruppen 55 og oppover, sier seniorrådgiver Steinar Hopland i SSP til NRK.

- En åpenbar årsak til at de ikke ansetter eldre, er at eldre arbeidstakere i liten grad er ute i arbeidsmarkedet. Det kan vi blant annet se av ledighetstallene. Ledigheten for 60-59 år er 1,8 % og 1,5 % for dem over 60. For hele arbeidsstyrken er den 2,9 %. Vi ser også fallende uførerater for de eldre, så årsaken er neppe det, men heller at de i liten grad skifter arbeid i den alderen, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.  

-Det er selvsagt en stor belastning for den som opplever å ikke få en ny jobb i voksen alder, sier Oppegaard.  Han sier også at det til dels kan være en oppfatning i bedriftene om at det er dyrere å ansette eldre arbeidstakere enn yngre, men Oppegaard understreker at disse forskjellene har blitt betydelig mindre etter pensjonsreformen og overgangen til innskuddspensjon.

Oppegaard legger til at dette nok forsterkes av at det blant arbeidsgivere også er en viss motvilje mot å ansette eldre arbeidstakere, selv om man er fornøyd med dem man har. -Hovedproblemet i norsk seniorpolitikk er imidlertid ikke at folk ikke får seg ny jobb, men at de forsvinner ut av arbeidslivet over på AFP og uføretrygd alt for tidlig, understreker Oppegaard.  

På spørsmål om hvilket råd de vil gi til en arbeidstaker i 50-årene som får tilbud om sluttpakke svarer både Oppegaard og Hopland til NRK at de ville ha tenkt seg nøye om før de tok et slikt valg. Se tv-innslag her 

Hør også Svein Oppegaard og Steinar Hopland i debatt på Dagsnytt 18.