Attføringsbedriften Fønix får skryt av Solveig Horne

Sandefjordmodellen skal inspirere andre kommuner i arbeidet med å integrere innvandrere.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (til høyre) på besøk hos attføringsbedriften Fønix i Sandefjord. NHOs regiondirektør Kristin Saga (bak) deltok også på møtet, sammen med deltaker Burhan Khala Ibrahim og daglig leder ved Fønix, Toril Gogstad.

Publisert 01.09.15

Vestfold og Telemark, Arbeidslivspolitikk

Attføringsbedriften Fønix blir løftete frem av barne- likestillings- og integreringsminister Solveig Horne som et godt eksempel på hvordan næringslivet kan samarbeide med myndighetene om integrering av innvandrere. Mandag besøkte statsråden bedriften i Sandefjord for å høre mer om Sandefjordsmodellen.

– Det er et overordnet mål for integreringspolitikken at innvandrere skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet. Da må vi lykkes med introduksjonsprogram og norskopplæring i kommunene, sier Horne.

Hun mener mange kommuner i langt større grad kan samarbeide med næringslivet.

– Jeg er derfor glad for det samarbeidet vi nå har inngått med NHO.

Flere i arbeid

Statsråden besøkte Fønix sammen med representanter fra NHO, Integrering- og mangfoldsdirektoratet (MDi) og NAV. Fønix har siden 2014 hatt ansvaret for Sandefjord kommune sitt tilbud i norsk og samfunnskunnskap, og har brukt metodikken fra NHO-prosjektet Ringer i Vannet, som går ut på å få flere personer med nedsatt arbeidsevne over i arbeid.

– Arbeidslivet er en av de viktigste arenaene for inkludering. Mange av deltakerne i introduksjonsprogrammet har kompetanse som våre bedrifter etterspør, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Derfor er NHO veldig positive til å samarbeide med myndighetene om et informasjonsopplegg til kommunene om arbeidsretting og markedsarbeid, og til å gå i dialog med interesserte kommuner om hvordan denne modellen kan prøves ut flere steder.

Viktig med arbeidspraksis

Også NHOs regiondirektør i Vestfold, Kristin Saga, er fornøyd med det Fønix og Sandefjord kommune har fått til.

– Det er positivt at Sandefjord kommune har gitt oppdraget for norskopplæringsdelen av introduksjonsprogrammet til Fønix, hvor norskopplæringen skjer med betydelig innslag av arbeidspraksis, sier Saga.

At de benytter seg av metodikken til Ringer i Vannet viser at det gir resultater å tenke på inkluderingsarbeidet som et rekrutteringsprosjekt.

Det gir mer bærekraftige ansettelser, sier Saga.

Les mer om Sandefjordmodellen på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sine sider

Les mer om Ringer i Vannet

Les mer om Fønix