Forlik i sak om politisk streik

LO og NHO er enige om forlik i sak om politiske demonstrasjonsaksjoner.

#205

Margrethe Meder, direktør for NHOs advokattjenester Foto: NHO

Publisert 21.12.17

Arbeidslivspolitikk

Bakgrunnen for saken er at Oslo bygningsarbeiderforbund i november varslet NHO om at de oppfordret til politisk demonstrasjonsaksjon mot bruk av bemanningsbyråer. Aksjonen ble gjennomført 15. november, og varte i to timer.

NHO: Politisk streik bryter med tariffavtalen

NHOs syn er at et enhet som ikke er tariffpart, ikke har anledning til å varsle politisk demonstrasjonsaksjon slik den enkelte arbeidstaker fritt kan forlate arbeidet - dette vil da være skoft. En forening som ikke har tariffavtale har ikke adgang etter Hovedavtalen til å varsle politisk demonstrasjonsaksjoner. NHO varslet derfor at saken ville bli tatt inn for Arbeidsretten.

Partene er nå kommet til enighet om nettopp dette. Forliket innebærer at enheter tilknyttet LO som ikke har tariffavtale – for eksempel Oslo bygningsarbeiderforbund, en annen avdeling av et forbund eller en av LOs lokale foreninger – ikke kan varsle en aksjon med befriende virkning. Et varsel fra en slik forening er ikke i tråd med Hovedavtalen. Dersom dette skjer, vil LO etter NHOs syn ha plikt til med alle tilgjengelige midler å rette opp i tariffbruddet.

Dersom lokale avdelinger eller foreninger oppforer til aksjon og bedriftsklubb eller forbund velger å slutter seg til, må disse selv varsle bedriften eller NHOs landsforening.  Med andre ord må det den enkelte klubb eller forbund selv ta aktivt standpunkt til om man vil slutte seg til aksjonen. Det samme gjelder LO dersom LO ønsker å følge en slik oppfordring. Dette er viktig og ansvarliggjør den enkelte tariffpart.

Partene har med dette forliket kommet til nyttige presiseringer i tråd med NHOs syn.