• - Mange små og mellomstore bedrifter blir belastet store bøter av Skatteetaten – helt uvitende om at de ikke overholder pålagte plikter, sier advokat Maj Hines i NHO.
 • NHO mener Norge bør innlemme tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen – inkludert deltagelse i EUs energibyrå ACER.
  Energisamarbeid gir forutsigbarhet
  22. februar 2018

  NHO mener Norge bør innlemme tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen – inkludert deltagelse i EUs energibyrå ACER.

 • Personvernordningen (GDPR) skal gjelde i hele EØS-området fra 25. mai 2018. Kan Norge bli forsinket?
  Forsinket personvernlov?
  21. februar 2018

  Personvernordningen (GDPR) skal gjelde i hele EØS-området fra 25. mai 2018. Kan Norge bli forsinket?

 • Tore Bakke i Bravida er opptatt av å sikre kompetanse og konkurransedyktighet i et opphetet byggemarked. Han brenner for lærlingeordningen, likevel mener han muligheten for innleie er helt nødvendig for å kunne ta på seg store prosjekter i Norge.
  – Et forbud mot innleie gjør det umulig for norske bedrifter
  21. februar 2018

  Tore Bakke i Bravida er opptatt av å sikre kompetanse og konkurransedyktighet i et opphetet byggemarked. Han brenner for lærlingeordningen, likevel mener han muligheten for innleie er helt nødvendig for å kunne ta på seg store prosjekter i Norge.

 • I 2018 skal vi gjennomføre et hovedoppgjør, noe som betyr at det kan forhandles om både lønn og andre endringer i tariffavtalene.
  Dette er lønnsoppgjøret 2018
  15. februar 2018

  I 2018 skal vi gjennomføre et hovedoppgjør, noe som betyr at det kan forhandles om både lønn og andre endringer i tariffavtalene.

 • Arbeidsmiljølovens nye og utvidede mulighet til å ansette midlertidig er evaluert etter å ha virket i kun ett år: - Viktig kunnskap, men vi trenger mer, sier NHO-direktør Nina Melsom.
  Midlertidig ansettelser: Små utslag i evaluering
  15. februar 2018

  Arbeidsmiljølovens nye og utvidede mulighet til å ansette midlertidig er evaluert etter å ha virket i kun ett år: - Viktig kunnskap, men vi trenger mer, sier NHO-direktør Nina Melsom.

 • Etter at maskinskatten ble fjernet, har en internasjonal aktør nå signert en avtale om kraftforsyning med Ringeriks-Kraft, til landets hittil største datasenter. Det betyr 150 nye arbeidsplasser.
  Kutt av maskinskatten gir arbeidsplasser
  31. januar 2018

  Etter at maskinskatten ble fjernet, har en internasjonal aktør nå signert en avtale om kraftforsyning med Ringeriks-Kraft, til landets hittil største datasenter. Det betyr 150 nye arbeidsplasser.

 • Tilgangen på kompetent arbeidskraft følger bare delvis etterspørselen, og det er betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker. Det er blant konklusjonene i den første rapporten fra Regjeringens kompetansebehovsutvalg (KBU).
  Betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker
  31. januar 2018

  Tilgangen på kompetent arbeidskraft følger bare delvis etterspørselen, og det er betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker. Det er blant konklusjonene i den første rapporten fra Regjeringens kompetansebehovsutvalg (KBU).

 • Foredraget fra Jan Christian Vestre i utemøbelprodusenten Vestre er det best likte fra årets konferanse.
 • I løpet av årets første seks måneder skal norske aksjeselskaper holde ordinær generalforsamling.