Forsøksordning med Sykmeldt i jobb

Ordningen skal gi 100 prosent sykmeldte mulighet til å prøve ut arbeidsevnen og finne frem til riktig gradering.

For å redusere sykefraværet og hindre at folk faller ut av arbeidslivet lanseres nå prøveprosjektet Sykmeldt i jobb.

Publisert 05.05.15

Arbeidslivspolitikk

For å treffe riktig på gradering, øke nærvær og redusere sykefravær vil partene i IA-avtalen prøve ut en ny ordning gjennom NAV. Målet med Sykmeldt i jobb er å undersøke om utprøving av oppgaver, tilrettelegging og aktivitet kan bidra til at flere sykmeldte kan jobbe noe, heller enn å være 100 prosent sykmeldt.

– Jeg er glad for at dette forsøket har kommet i gang. I arbeidet med å redusere sykefraværet må vi snu alle steiner. Dette er en variant av ordningen med aktiv sykmelding som forsvant for noen år siden, men det er en ordning våre medlemmer etterspør, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

I første omgang er det Akershus som skal prøve ut Sykmeldt i jobb. Frem til 2017 skal arbeidsgivere, sykmeldere og NAV finne ut om dette er en måte å redusere fraværet på. Etter endt prøveperiode skal forsøket evalueres av Arbeidsforskningsinstituttet.

Les mer om forsøksordningen Sykmeldt i jobb.

Nyttige verktøy: Slik følger du opp sykmeldte.