Vårt Land-intervju

Fra skolesinke til NHO-president

Tore Ulstein ble rådet til ikke å ta høyere utdanning. I dag er han NHO-president og verftsjef med doktorgrad. Møt Ulstein i portrettintervjuet med Vårt Land.

Faksimile fra Vårt Land, 17. juni 2014. Foto: Erlend Berge

Publisert 17.06.14

Arbeidslivspolitikk

En  persons suksess er knyttet til viljen til hardt arbeid

Frafallet av unge i videregående skole er urovekkende høyt. Vårt Land viser til ferske tall fra Utdanningsdirektoratet. Kun 72 prosent av elevene fullfører og består videregående skole innen seks år etter oppstart i første klasse.  Videre viser de til at karakterer fra grunnskolen har stor betydning for om de kommer i mål, og om de studerer videre.

Glad for krevende start på skolen
Tore Ulstein kunne blitt en av de unge som falt utenfor allerede i grunnskolen. Han var det folk kalte "umoden for skolealder" og fikk støtteundervisning i norsk og matte. Han ble også rådet fra læreren at han ikke burde sikte for høyt i skoleløpet.

Ulstein forteller til Vårt Land at han slet på skolen, men er samtidig glad for den noe krevende starten han fikk på barneskolen.

- Jeg lærte hvor viktig det er å stå på og yte en innsats selv. Evner er viktig, men jeg vil påstå at en større andel av den persons suksess er knyttet til viljen til hardt arbeid, sier han.

Utkant-Norge leverer i verdensklasse
- Kunnskap og utdanning blir ikke mindre viktig i samfunnet vårt i årene som kommer. På noen områder er vi langt fremme i Norge. Bare se på oss, her holder vi til i Utkant-Norge og leverer produkter i verdensklasse internasjonalt. Men det har ikke kommet av seg selv, sier NHO-presidenten.

Tore Ulstein er utdannet ved NTH og skrev sin diplomoppgave på prestisjeuniversitetet MIT i USA. Han har også en doktorgrad fra NTH, og er i dag styreleder og visekonsernsjef i Ulstein-gruppen. 

Les Vårt Lands portrettintervju med Tore Ulstein, 17. juni 2014.