Fremtidens ledere lærer ikke nok om den norske modellen

– Jeg er bekymret hvis morgendagens toppledere ikke lærer om partssamarbeidet i utdanningen, sier Kristin Skogen Lund.

#205

NHO-sjef Kristin Skogen Lund (Foto: Aleksander Andersen)

Publisert 31.05.18

Arbeidslivspolitikk

I rapporten Den norske lederen, som Tankesmien Agenda har utarbeidet på oppdrag fra LO og NHO, beskrives den norske lederen som inkluderende, tillitsfull, demokratisk og uformell. De er opptatt av å ha korte avstander til og gode relasjoner med sine ansatte, men denne kulturen kommer ikke av seg selv. Partssamarbeidet har lange tradisjoner i Norge.

– Den norske modellen har tjent oss vel. Det har gjort at vi har høy produktivitet, stor medbestemmelse og et lavt konfliktnivå. Det gjør at vi er effektive og at vi trives. Dette må vi ta vare på, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Les hele rapporten Den norske lederen.

Tankesmien Agenda har spurt studenter ved NHH og NTNU om de kjenner til disse strukturene. Et stort flertall svarer at de ikke kjenner til lover og regler som regulerer forhandlinger med en tillitsvalgt.

Før var det nok ofte slik at dette var noe man lærte på arbeidsplassen. Da var organisasjonsgraden høyere, vi var lenger i samme jobb, tillitsvalgte sto klare til å ta imot alle som var nye i arbeidslivet. I dag er organisasjonsgraden, spesielt i privat sektor, på vei ned.

Likevel undervises svært lite om vårt unike norske system. Den norske modellen står sjelden på pensum. Norsk arbeidsliv og avtaleverk er heller ikke en stor del av forskningen på ledelse i Norge.

Nå ønsker både LO og NHO at den norske arbeidslivsmodellen blir en del av pensum og forelesninger i økonomifag og ledelse.

– Vi må hegne om den norske modellen og den tilliten vi har til hverandre. Uten den er jeg redd vi kan få større forskjeller og flere konflikter. Vi har lagt bak oss noen år med moderate lønnsoppgjør og har nettopp gjennomført et krevende samordnet oppgjør. Det har vi klart å gjøre fordi vi har en grunnleggende tillit til hverandre, sier Kristin Skogen Lund.

LO og NHO mener unge direktørspirer lærer for lite om den norske modellen på skolen.