Frokostseminar på Verdensdagen for HMS på arbeidsplassen

Hva kan skismørernes arbeidshverdag fortelle andre yrker om arbeidsmiljø og helse? STAMI inviterer til frokostmøte mandag 28.april. 

Publisert 25.04.14

Arbeidslivspolitikk

Skismørerne møter mange ulike arbeidsmiljøeksponeringer i sin arbeidshverdag, eksponeringer som andre yrkesutøvere også møter. Hva gjør de for å lykkes i sin jobb? Hvilke ledelse utføres og hvilke mestringsstrategier velges? Hør mer om dette på STAMIs frokostseminar den 28. april.

Vi husker sikkert alle hva smøresjef Knut Nystad sa under OL i Sotsji: "Et alternativ er å ta oss med ut bak et skur og skyte oss", og vi kan da spørre: Har profesjonelle skismørere Norges tøffeste jobb?

STAMI setter fokus på smørernes arbeidshverdag i forbindelse med en markering av Verdensdagen for et godt arbeidsmiljø mandag 28. april. Smørerne har et arbeidsmiljø hvor de møter mange forskjellige typer arbeidsmiljøutfordringer, ulike belastninger og eksponeringer; Fra kjemiske påvirkninger gjennom de ulike produktene de benytter seg av, til et tungt press fra blant annet media – som påvirker forhold både på jobb og hjemme.

Statens arbeidsmiljøinstitutt markerer Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen med et frokostseminar knyttet til et yrke som på mange måter ikke er så veldig synlig, bortsett fra når det går ordentlig dårlig. Et yrke som har mange forskjellige eksponeringer, og der arbeidspresset til tider både er ekstremt og preget av usikkerhet.

FNs trepartssammensatte organisasjon International Labour Organization (ILO), markerer Verdensdagen gjennom synliggjøring og tydeliggjøring av forebygging globalt. Fokus settes på forebygging av arbeidsrelaterte ulykker og sykdom i et globalt perspektiv. I 2014 har ILO valgt å fokusere merkedagen på sikkerhet og helse ved bruk av kjemikalier på arbeidsplassen.

STAMI overleverer også en hilsen fra ILOs Director-General Office,  ILOs Cabinet og Director-General Guy Ryder på selve dagen.


Program:

08:30   Enkel frokostservering
09:00   Verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen

Norges tøffeste jobb?
Pål Molander, Professor, direktør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt

09:45   Smørelaget – lag for lag
Om å arbeide som skismører og smøresjef for Norges landslag
Knut Nystad, Smøresjef, Norges Skiforbund

10:30   Spørsmål og diskusjon

Les mer:
http://www.stami.no/frokostseminar-28-april-et-alternativ-er-a-ta-oss-med-ut-bak-et-skur-og-skyte-oss