KOMMENTAR

Fungerer som springbrett

Det er dokumentert at midlertidig ansettelse er et springbrett til fast jobb, skrev NHOs Kristin Skogen Lund i Dagens Næringsliv. Dagsavisens samfunnsredaktør etterlyser i kommentaren "Midlertidig avmakt" 19. juni kilden til denne påstanden.

Faksimile fra Dagens Næringsliv, 17. juni 2014

Publisert 26.06.14

Arbeidslivspolitikk

Kilden er en studie fra 2012 av Engebretsen, Salvanes og Vassengen (publisert i SSB Økonomiske Analyser) basert på data fra en tiårs-periode. Her heter det at "midlertidige stillinger fungerer som et springbrett til faste stillinger", og videre at "Særlig blant unge og lavutdannede er denne effekten sterk". OECD skriver også i Jobs for Youth (2010) at det er større sannsynlighet for å komme i arbeid hvis man har vært midlertidig ansatt. 

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi

alf.lonne@nho.no
Telefon
23088305