MIDLERTIDIG ANSETTELSE

Gir flere jobbmuligheter

NHO er svært positive til at Regjeringen ønsker å gjøre det lettere for bedriftene å ansette midlertidig.

Publisert 11.06.14

Arbeidslivspolitikk

- Oppmykning vil gi dem som i dag står utenfor arbeidsmarkedet en større mulighet til å få foten innenfor arbeidsmarkedet. Det vil også gi bedriftene bedre muligheter til å dekke midlertidige arbeidskraftsbehov, sier NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund.

- Midlertidig ansettelse er allerede en viktig inngangsport til arbeidslivet. En viss oppmykning av regelverket kan motivere bedriftene til å gi flere mulighet til å prøve seg i arbeidslivet, sier Skogen Lund, som understreker at det fortsatt skal være slik at faste arbeidskraftsbehov skal dekkes av fast arbeidskraft.

Forslagene Regjeringen i dag la frem skal gjøre det lettere å ansette midlertidig. Det åpnes for full adgang til midlertidig ansettelse i inntil 9 evt. 12 måneder. Regjeringen setter noen begrensninger for å hindre misbruk:

  • Det bør ikke være adgang til å ansette midlertidige arbeidstakere flere ganger etter hverandre for å utføre samme arbeid (utover 9 evt. 12 måneder)
  • Det bør ikke være adgang til å erstatte en midlertidig ansatt med en annen midlertidig ansatt for å utføre samme arbeid
  • Karantene for forlenget midlertidig ansettelse på dette grunnlaget for bedriften (9 eller 12 måneder)

Alle forslagene er klart bedre enn det regelverket vi har i dag, og er akseptable for NHO, sier Skogen Lund.

Skogen Lund tror ikke oppmykningen vil føre til færre faste stillinger. Snarere vil heller endringene kunne føre til flere stillinger totalt sett.

- Fast ansettelse skal fortsatt være hovedregelen, sier Skogen Lund.