ROMJULSKÅSERI - NRK

- God romjulsmorgen

- Etter en hektisk førjulstid er det godt å la roen senke seg sammen med familie og venner. For meg er det deilig å ha tid til å ha tid. Tid til å reflektere og til og med kåsere, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund var i dag NRK P2s romjulsgjest.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund var i dag NRK P2s romjulsgjest.

Publisert 29.12.14

Arbeidslivspolitikk

Tankene løper til en debatt jeg deltok i nylig, om utfordringene med økt ulikhet.

I Norge har vi det likeste samfunnet i verden. Vi har et høyt lønnsnivå, med liten forskjell på de som tjener minst og mest, når vi sammenligner med andre land.

Hvis vi går hundre år tilbake i tid, så jobbet vi omtrent dobbelt så mye som nå og tjente omtrent en tidel. Forskjellen skyldes økt produktivitet. Vi skaper i snitt tjue ganger mer for hver time vi jobber. Resultatet har vært høyere verdiskaping som har gitt høyere velferd.

Det er på mange måter arbeidslivets egne hellige-tre-konger – arbeidsgiver, arbeidstaker og stat – som har skjenket Norge små forskjeller; gjennom et inkluderende arbeidsliv og et velferdssystem som fordeler verdiene som skapes.

Men – medaljens bakside er at vi har et stort frafall i norsk skole, samtidig som produktiviteten er blitt så høy at mange faller utenfor arbeidslivet. Mangelen på kompetanse hos deler av ungdommen er det kritiske, ikke dårlig helse eller diskriminering, sier NAV. Vi har skapt en likhet hvor ikke alle passer inn.
Et viktig spørsmål blir da hvordan vi kan la flere ta del i arbeidslivet – og komme innenfor?

Svaret er kompetanse. Vi trenger flere alternativer til teoritunge skoleløp. Flest mulig må få bygge kunnskap og ferdigheter – fra tidlig læring i barnehage, gjennom utdanning og – ikke minst – i arbeidslivet. Norge har faktisk verdens mest lærende arbeidsliv. Derfor er det så viktig at flest mulig får lov til å ta del i dette læringslivet, som vi kaller det. Og vi skal passe oss vel – vi som allerede er innenfor – så vi ikke beskytter våre privilegier så godt at vi stenger andre ute. Vi må alltid sørge for et inkluderende arbeidsliv slik at alle som kan jobbe, gjør nettopp det.

En helt annen side av saken er å anerkjenne at alle bidrag til samfunnet ikke kan måles i kroner og øre.

Arbeidslivet blir en for snever målestokk for hvorvidt man bidrar.

Det å bety noe, og det å bety noe for noen, det å bidra – det handler om så mye mer.

Min mor på 88 fører ikke lenger timer. Men hennes innsats og hjelp – ja, bare det at hun finnes – har uvurderlig verdi for oss som er rundt henne. Hun pleier å si "du vet at min mening i livet nå er at barn og barnebarn trenger meg". Og det gjør vi.

Men tilbake til julen – det er en høytid som kan være krevende for mange. Som kan gjøre skillet mellom de som er innenfor og de som står på siden tydeligere. Og der mange kan føle at de har for mye tid og for få å dele sine refleksjoner med.

La oss være enige om at vi alle kan gjøre en større innsats for å skape mindre forskjell – et godt sted å starte er å la alle få lov til å bety noe for noen. Som en klok person en gang sa; "for verden er du kanskje bare et menneske, men for et menneske kan du bety hele verden". Fortsatt God Jul!

Hør Kristin Skogen Lunds romjulskåseri i NRK P2 - 29. desember 2014.

Kontakt oss

Marius Alexander Saasen Strand

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

marius.strand@nho.no
Telefon
23088385