Grep for å få flere i jobb

- Stortingets beskjed er klar. Langt flere skal i jobb etter målrettet attføringsinnsats, sier direktør Johan Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene, NHO Service.

Direktør Johan Martin Leikvoll, Attføringsbedriftene i NHO Service.

Direktør Johan Martin Leikvoll, Attføringsbedriftene i NHO Service.

Publisert 20.03.15

Arbeidslivspolitikk

- Forliket mellom regjerings- og samarbeidspartiene handler ikke bare arbeidsmiljøloven, men også om en rekke andre tiltak for å få flere funksjonshemmede og personer med nedsatt arbeidsevne i jobb. Innstillingen fra Arbeids- og sosialkomiteen om Stortingsproposisjon 39 L gir blant annet sin tilslutning til å slå sammen en rekke arbeidsmarkedstiltak for å få nødvendig modernisering og fleksibilitet til gode for arbeidssøkerne og næringslivet, sier Leikvoll.

Roser stortingsflertallet

Leikvoll er også godt fornøyd med at Stortinget endelig ber om oversikt fra Nav over ventetidene for å få arbeidsrettede tilbud for personer med nedsatt arbeidsevne.  - Altfor mange har ventet altfor lenge på arbeidsrettede tilbud, noe som i seg selv reduserer muligheten for å lykkes i arbeidsinkluderingsarbeidet. Innsatsen skal settes inn tidligere og flertallet ber også om at antallet tiltaksplasser trappes opp for å møte behovene, sier han. Leikvoll roser for øvrig stortingsflertallet som heller ikke glemmer de mange som står langt fra arbeidslivet, men som likevel kan loses tilbake til jobb blant annet gjennom NHO-strategien Ringer i Vannet.

Klar beskjed om å fortsette inkluderingsarbeidet

- Reduksjon av arbeidsgivers risiko i kombinasjon med tett attføringsfaglig oppfølging både av arbeidsgiver og arbeidssøker er suksessformelen for å få flere i jobb, sier Leikvoll. Han viser til det nye tiltaket Arbeidsforberedende Trening (AFT) som skal gjøres til et prioritert kjernetiltak med overgang til arbeid som mål.

- Dette er et viktig bidrag for å komme på offensiven i forhold til IA-avtalens delmål 2. Stortinget gir på denne måten klar beskjed om at man ikke gir opp å få inkludert langt flere til jobb hvor alternativet ellers hadde vært unødvendig uføretrygd, sier Leikvoll.