Haster å få endret permitteringsreglene

Færre permitteres, flere sies opp. Det viser tall fra NAV. Årsaken er både usikre tider, samt det faktum at permitteringsregelverket er endret.

- Berørte bedrifter sier til oss at de nye permitteringsreglene gjør det for dyrt å permittere folk. Da blir alternativet dessverre å ty til oppsigelse, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri. (Foto: Kristian Hansen, Norsk Industri)

Publisert 26.03.14

Arbeidslivspolitikk

Arbeidsgivers lønnsplikt for permitterte er fra og med i år økt fra 10 til 20 dager. Dette har ført til at flere arbeidsgivere nå ser seg nødt til å velge oppsigelse, framfor permittering av arbeidstakere det ikke er bruk for. For hardt pressede bedrifter blir det rett og slett for dyrt med permitteringer under det nye regelverket.

På en pressefrokost for et par uker siden, redegjorde Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening (BNL), Fellesforbundet og LO for konsekvensene av endringen. Tillitsvalgte og ledere fra berørte bedrifter dokumenterte hvordan regelverksendringene ville slå negativt ut. Budskapet fra så vel arbeidstaker- som arbeidsgiverhold var det samme: Arbeidsgivers lønnsplikt må igjen bli 10 dager, og denne endringen må komme i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Nå har denne oppfatningen fått støtte fra flere hold: Under tittelen "Regjeringen ba om juling", skrev Dagbladet på lederplass mandag 24. mars at reglene bør endres ved første anledning. Avisen ber regjeringen merke seg at "mens arbeidsgivere og arbeidstakere er steile motparter under meklingen i frontfaget, er de skjønt enige om at de endrede permitteringsregler er et onde".

Like klar er stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet. I et innlegg i dagens Klassekampen fastslår hun at "de nye innstrammingene i permitteringsreglene i arbeidslivet har allerede nå fått alvorlige konsekvenser for industri og vanlige arbeidsfolk".

Permitteringsreglene må justeres tilbake
Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, bekrefter at flere bedrifter i ulike bransjer sliter. Lier-Hansen frykter at antall oppsigelser vil fortsette å øke.

- Det budskapet vi formidler, er det berørte bedrifter sier til oss, nemlig at de nye permitteringsreglene gjør det for dyrt å permittere folk. Da blir alternativet dessverre å ty til oppsigelse. Dermed forsvinner ofte god arbeidskraft inn i andre yrker og bedriftene står på bar bakke når tidene bedres igjen. Kompetansen de oppsagte hadde, er ikke lenger tilgjengelig. Det er dette vi har advart mot og det er dette vi forsøker å motarbeide, igjennom å be om at permitteringsreglene justeres tilbake til det som var virkeligheten så sent som i fjor.