HMS-Charter for byggenæringen

– Alle som går på jobb, skal komme helberget tilbake, sa arbeids- og sosialminister Robert Eriksson under signeringen av HMS-charteret for byggenæringen 18. juni.

På Veidekkes byggeplass på Sørengkaia: arbeids- og sosialministeren Robert Eriksson, konsernsjef Arne Giske og representanter fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Statsbygg, Rådgivende Ingeniørers Forening, Arkitektbedriftene i Norge, Byggenæringens Landsforening, Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Teknologi, Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. 

Publisert 20.06.14

Arbeidslivspolitikk

Han påpekte samtidig at han setter stor pris på at initiativet kommer fra byggenæringen. Eriksson deltok på signeringen av HMS-charter sammen med representanter fra byggenæringen, byggherrene og de som utfører arbeidet.

Charteret – signert av alle ledd
På Veidekkes byggeplass på Sørengkaia i Oslo ønsket konsernsjef Arne Giske velkommen til arbeids- og sosialministeren Robert Eriksson, samt representanter fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Statsbygg, Rådgivende Ingeniørers Forening, Arkitektbedriftene i Norge, Byggenæringens Landsforening, Maskinentreprenørenes ForbundNorsk TeknologiFellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund.

En signatur som forplikter
Bakgrunnen for charteret er at hvert år dør det arbeidstakere på norske bygge- og anleggsplasser. Rundt 100 får varige mén som følge av skade og ca. 8 000 har skaderelatert fravær. Representanter fra alle ledd i bygg- og anleggsnæringen har sammen arbeidet dette charteret frem.

– Underskriverne av HMS-charteret har en nullvisjon for skader i bygge- og anleggsnæringen. Denne signaturen skal forplikte et samarbeid om en forsterket innsats for å gjøre byggeplassen til et sikkert arbeidssted, sa Jon Sandnes i BNL under gårsdagens markering.

Underskriverne vil etablere en styringsgruppe som vil følge opp forpliktelsene i dette charteret. Styringsgruppen vil etablere en plan for de tiltakene partene forplikter seg til å gi særlig prioritet.

– Det handler om ansvarliggjøring av seg selv. Hva er det vi ser? Vi ser at systematisk HMS-arbeid har bidratt til færre skader, men samtidig har antall dødsfall økt de siste årene. Det handler om å satse på ansatte med kompetanse. HMS er kompetanse, sier Sandnes.

Høy aktivitet – uten skader
– Vi har fått en støkk når vi har sett utviklingen de siste årene. Vi ønsker høy aktivitet, men uten at det skal bli flere ulykker. Bransjen sier av og til at vi ikke er strenge nok, den visa skal det bli slutt på nå, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger. Hun snakker på vegne av byggherrene.

Du må ha HMS-kompetansen
Steinar Krogstad i Fellesforbundet minte om fagkompetansens betydning. – I all hovedsak er det arbeidstakeren som blir truffet. Han er ikke bare den som utfører, han er den siste som planlegger og utfører, og han er den siste som vurder om noe er trygt nok. Du må ha den kompetansen. God HMS og en sikker arbeidsplass er et stort puslespill hvor hver enkelt er en brikke, avsluttet Steinar Krogstad, forbundssekretær i Fellesforbundet.