Hovedregelen skal være fast ansettelse

NHO ønsker en lettere adgang til midlertidig ansettelser, men med viktige begrensninger.

- Hovedregelen skal være fast ansettelse, men det er likevel flere grunner til at vi bør åpne for en forsiktig oppmyking av regelverket for midlertidig ansettelser, sier NHO-sjefen Kristin Skogen Lund.

Publisert 12.09.14

Arbeidslivspolitikk

Av Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Bergensavisen skriver at de er redd for europeiske tilstander i norsk arbeidsliv. NHO deler ikke denne bekymringen.

Hovedregelen i arbeidslivet skal være faste ansettelser. For bedriften er de ansatte og deres kompetanse den viktigste ressursen. En stabil og fast arbeidsstokk sikrer kontinuitet og lønnsomhet, og det investerer norske arbeidsgivere mye i gjennom opplæring og videreutdanning.

Man bør ikke kunne erstatte en midlertidig ansatt med en annen midlertidig ansatt for å utføre samme arbeid.

Legger bedre til rette for verdiskaping

Det er likevel flere grunner til at vi bør åpne for en forsiktig oppmyking av regelverket for midlertidig ansettelser. For det første har mange bedrifter behov for midlertidig ansatte i perioder. Det kan være de skal lansere et nytt produkt i markedet uten å vite om det slår an, de etablerer seg nye steder eller oppretter nye filialer uten eksakt å vite hvordan satsingen blir tatt imot i markedet. Med de foreslåtte endringene reduseres risikoen for bedriftene, og man legger bedre til rette for verdiskaping, konkurransekraft og dermed fremtidige arbeidsplasser.

For det andre er det et stort problem at mange står utenfor arbeidslivet. Muligheten til å ansette midlertidig vil da kunne skape en nødvendig bro inn i arbeidslivet for de som står utenfor.

Noen begrensninger

Flere er bekymret for at arbeidsgivere kan misbruke den nye adgangen til å ansette midlertidig. Derfor er NHO enig med regjeringen i at det er riktig å implementere noen begrensninger. Blant annet er det foreslått karantenetid for bedriftene etter en midlertidig ansettelse, slik at de ikke kan erstatte en midlertidig ansatt med en annen midlertidig ansatt for å utføre samme arbeid.

Det er riktig som Bergensavisen skriver, at forslagene fra regjeringen til ny arbeidsmiljølov er godt innenfor EU-praksis. Det betyr likevel ikke at Norge skal gå like langt som enkelte land i Europa.