Høyesterett: Havneboikott er ulovlig

Danske Holship får lov til å bruke egne ansatte til å laste og losse i Drammen havn.

#205

Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO, mener dommen gjør det lettere med faste ansettelser og ordnede arbeidsforhold i norske havner. Foto: Moment studio.

Publisert 16.12.16

Arbeidslivspolitikk

Det betyr at den tre år lange konflikten mellom Holship og Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) er over. Selskapet har nå fått Høyesteretts medhold i at de kan bruke egne ansatte til laste- og losseoppdrag, og ikke må være tvunget til å bruke NTFs medlemmer.

Dommen i Høyesterett sier tydelig at NTFs varslede boikott som virkemiddel for å presse frem en tariffavtale er ulovlig.

– Vi er glade for denne dommen. Den legger til rette for at det kan bli faste ansettelser i norske havner. Vi kan nå legge bak oss gamle ordninger fra 70-tallet med løsarbeid i havnene. Tidene har forandret seg og dette gjør det lettere å jobbe for et seriøst arbeidsliv med ordnede forhold og faste ansettelser, sier Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO.

Høyesterett kom frem til sin avgjørelse med 10 mot 7 stemmer. Flertallet mente at det primære formålet med NTFs varslede boikott av Holship var å hindre selskapet i å etablere seg innen laste- og lossevirksomhet, og at dette strider mot EØS-avtalen.

Les hele dommen fra Høyesterett.