ARBEIDSTIDSUTVALGET

Mer fleksibel arbeidstid er bra for AS Norge

Arbeidstidsutvalget foreslår nødvendige oppdateringer av Arbeidsmiljøloven.

#205

– Fleksible måter å organisere arbeidslivet på kan bidra til å nyttiggjøre arbeidskraften på en bedre måte. Alternativet til å gjennomføre nødvendige endringer, vil kunne være kutt i velferdstilbudet og økte skatter, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO. (Foto: Moment studio)

Publisert 01.07.16

Arbeidslivspolitikk

1. juli gikk høringsfristen ut. Da har alle som ønsker fått sagt sitt om Arbeidstidsutvalgets forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven.

Les NHOs høringssvar til Arbeidstidsutvalget.

­NHO støtter utvalgets beskrivelse av de fremtidige utfordringene og behovet for høy arbeidsinnsats.

– Utvalget foreslår nødvendige og moderate endringer. Velferdssamfunnet bygger på arbeidslinjen. For å opprettholde dagens velferdsnivå er det behov for å mobilisere mer arbeidskraft. Å hindre ytterligere reduksjon i arbeidstiden for heltidsansatte og å få flere til å jobbe heltid er et viktig tiltak. Fleksible måter å organisere arbeidslivet på kan bidra til å nyttiggjøre arbeidskraften på en bedre måte. Alternativet til å gjennomføre nødvendige endringer, vil kunne være kutt i velferdstilbudet og økte skatter, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør for arbeidsrett i NHO.

Lovene våre må holde tritt med tiden vi lever i og hvordan vi jobber. Det har skjedd mye i norsk arbeidsliv de siste årene

–Det Arbeidstidsutvalget foreslår er moderate endringer og på ingen måte noen revolusjon. De reflektere måten folk jobber på i dag, sier Melsom.

Eksempelvis har 32 prosent av befolkningen over 16 år høyere utdanning i dag, mot 7,4 prosent i 1970. Langt flere arbeidstakere er også knyttet til tjenesteytende sektor. Arbeidsprosessene har gjennomgått store endringer.

– Vi må også ta inn over oss den teknologiske utviklingen. Norge ligger langt fremme i å ta i bruk ny teknologi, vi møter en stadig mer globalisert verden og økt konkurranse fra lavkostland. Skal Norge kunne opprettholde sitt velferdsnivå, må vi ha arbeidstidsregler som støtter opp under muligheter for økt produktivitet. Arbeidstidsreglene må også bygge opp under økte forventninger til fleksibilitet både hos arbeidstakere og arbeidsgivere.

NHO støtter også utvalgets forslag om å forenkle lovteksten.

– Det er viktig at både bedriftene og de ansatte forstår loven. Det gir forutsigbarhet og gir rom for gode lokale løsninger, sier Nina Melsom.

Les Arbeidstidsutvalgets forslag til endringer.