NHOs HR-DAG

Unge arbeidstakere vil utfordre bedriften din

- Ta unge på alvor. De er best rustet for den digitale revolusjonen vi er i, sier Hege Skryseth, konserndirektør i Kongsberg Gruppen.

Hvordan tar du imot neste generasjon i arbeidslivet?

Publisert 28.09.15

Arbeidslivspolitikk

Studentene utfordrer oss

Unge er vant med et annet samhandlingsmønster. De har vokst opp med at all informasjon er et klikk unna.

– Hva blir det med denne generasjonen når de skal ha alt i løpet av sekunder? Hvordan skal vi møte dem som arbeidstakere slik at de syns det vi jobber med er interessant?, spør Skryseth på NHOs HR-dag.

Hege Skryseth, konserndirektør i Kongsberg Gruppen.

Nye forventninger til arbeidslivet kommer

Skryseth mener unge vil utfordre det etablerte. De kommer til å jobbe på andre måter og forvente noe annet av hvordan arbeidsgivere tilrettelegger.

– De kommer ikke nødvendigvis til å ønske seg tradisjonelle rammer. Et spørsmål blir da hvordan vi kan tilrettelegge for det fleksible arbeidslivet i fremtiden, sier Skryseth.

Så hvordan bli kjent med forventningene til neste generasjon arbeidstakere? Å møte elever og studenter er en god start. Kongsberg Gruppen har et program for sommerstudenter. 180 studenter deltok i 2015. Dette er i stor grad fremtidige sivilingeniører som går inn i etablerte prosjekter.

– Studentene utfordrer oss. Jeg tenker at vi er moderne innenfor teknologi. Vi er jo det innenfor produktene våre. Så kan vi oppleve at en student sier: Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte når jeg ser den softwarekoden der, sier Skryseth. 

5 globale megatrender og hvordan du møter dem Norges beste studentbedrift: Utrolig viktig å samarbeide med næringslivet

På karrieredager, som denne til Universitetet i Oslo, får du mulighet til å møte studenter.

5 tips til hvordan du involverer studenter

Samarbeid med studenter kan gi mange positive effekter for bedriften. Kanskje får du noen nye ideer gjennom spørsmål de stiller? Det er også gjerne motiverende for de ansatte å bruke tid på dette.

Her er NHOs tips til hva som kan være nyttige fremgangsmåter:

  1. Engasjer studenter i internship, prosjekter eller deltidsjobber.

  2. Still opp som gjesteforeleser med bedriftscase på skoler, høgskoler og universiteter.

  3. Delta på karrieredager der studenter kommer for å bli kjent med bedrifter.

  4. Legg til rette for at studenter tar kontakt om oppgaveskriving. Du kan også melde inn oppgaver studenter kan løse for bedriften direkte til læresteder.

  5. Ta i mot bedriftsbesøk. Lag et opplegg der du også lytter og utfordrer studentene.

Studiekvaliten bedres når samarbeid med bedrifter økerMer arbeidslivskontakt i høyere utdanning er nødvendigAkademia ønsker tettere samarbeid med arbeidslivet