I dialog om viktige samfunnsspørsmål

Det er en helt sentral del av den norske modellen at LO og NHO snakker sammen i de viktigste samfunnsspørsmålene. Ikke minst gjelder dette i spørsmålet om fremtidens pensjonsordninger. Avgjørelser vi tar i dag vil ha ringvirkninger mange tiår frem i tid.

Publisert 11.02.16

Arbeidslivspolitikk, Pensjon og forsikring

LO og NHO er enige i at vi må se på pensjonsordningene, både i privat og offentlig sektor. Vi har også begge forpliktet oss til å være med å evaluere AFP-ordningen i 2017. Det kan nå synes som om pensjon også blir et forhandlingstema under det forestående tariffoppgjøret. Selv om partene har samtaler om pensjonsordningene på et overordnet nivå, er ikke det til hinder for at LOs forbund kan fremme krav om tariffesting av pensjonsordninger.  Det er heller ikke til hinder for at NHO og NHOs landsforeninger kan stå fast på sin posisjon om å si nei til tariffesting av pensjon.

Hverken LO eller NHO har vedtatt sin posisjon i forkant av tariffoppgjøret. Likevel har både LO-lederen og NHO-sjefen vært tydelige på at pensjonspørsmålet er av en så omfattende karakter at det ikke kan løses i et enkeltstående oppgjør.

Bærekraftsalternativet forplikter begge parter til å samarbeide om gode løsninger for fremtiden.