Ikke lenger rom for særnorsk lønnsvekst

NHOs representantskap har vedtatt mandatet for årets mellomoppgjør. Oppgjøret må bli ytterst moderat og bidra til at omstillingsevnen og konkurransekraften i næringslivet styrkes.

– Grunnlaget for den særnorske lønnsveksten er borte. Nå må vi komme på samme veksttakt som våre velstående naboland, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Publisert 25.02.15

Arbeidslivspolitikk, Lønnsoppgjøret

NHOs representantskap vedtok i dag enstemmig NHOs posisjon før årets mellomoppgjør.

– Grunnlaget for den særnorske lønnsveksten er borte. Nå må vi komme på samme veksttakt som våre velstående naboland, sier NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Representantskapet har lagt vekt på:

  • Slutt på særnorsk lønnsutvikling: Lønnsveksten i Norge har i stor grad vært drevet av betydelige bytteforholdsgevinster. Bytteforholdet ble forverret gjennom fjoråret og videre inn i 2015. Utsiktene for bytteforholdet er negativt og gir ikke drahjelp for videre lønnsvekst.
  • Ytterst moderat: Kostnadssituasjonen er krevende for norske bedrifter. Lønnsoppgjøret handler om å sikre de arbeidsplassene vi har og legge til rette for at vi kan skape nye arbeidsplasser for fremtiden.
  • Forsiktig med lavtlønnstillegg: Arbeidsmarkedssituasjonen tilsier at vi skal være varsomme med særskilte lønnstillegg for bestemte grupper. Økte minstelønninger og eventuelle lavtlønnstillegg vil særlig ramme bedrifter som er arbeidsintensive og har lav lønnsevne.

– Lønnsoppgjøret må manøvrere i et krevende landskap. Vi må være bedre rustet til å møte fremtidens utfordringer når vi nå skal fra særstilling til omstilling, sier Skogen Lund.

Les mer om NHOs forhandlingsposisjon

Les analysen bak NHOs forhandlingsposisjon

Ikke lenger grunnlag for særnorske lønnstillegg