Innleie: – Et godt kompromiss fra regjeringen

– Dette er tiltak vi tror vil rydde opp i utfordringene som særlig bygg- og anleggsbransjen opplever, sier arbeidslivsdirektør Nina Melsom om regjeringens forslag til endringer i innleiereglene.

#205

Nina Melsom, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Publisert 11.04.18

Arbeidslivspolitikk

Tirsdag 10. april la regjeringen frem forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Blant annet vil endringene tydeliggjøre vilkårene for fast ansettelse og gi bemanningsforetakene mulighet til å ansette midlertidig hvis det er snakk om vikararbeid i innleiebedriften.

Dessuten vil innleie av arbeidskraft i bygg- og anleggsbransjen basert på avtale med tillitsvalgte ikke kunne skje med mindre bedriften er bundet av en landsomfattende tariffavtale med en fagforening med innstillingsrett, dvs. først og fremst LO og YS.

– Dette er overordnet et balansert lovforslag og et godt kompromiss, som bør kunne danne grunnlaget for et bredt forlik i Stortinget. Forslaget ivaretar behovet for å kunne leie inn ekstra hender og hoder når det er behov for det, noe som er viktig for å sikre konkurransedyktige bedrifter. Samtidig understreker forslaget at fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, sier Melsom.

Hun fremhever at det er bra at kvotebegrensningen som regjeringen tidligere har foreslått nå er sløyfet.

Det er ikke foreslått regler om lønn eller nedre tillatte stillingsprosent, men derimot regler som skal sikre at det er avklart mellom partene hvilket arbeidsomfang arbeidsavtalen gir for dermed å gi forutberegnelighet og sikkerhet for inntekt.

NHO vil nå gå grundig gjennom forslaget.