Innleieforslag fra KrF – NHO er positive

Kristelig Folkeparti la i går frem fire punkter som de mener kan skape mer ryddige forhold i arbeidslivet. NHO mener dette er gode kompromissforslag og er glade for at KrF avviser forbud.

#205

Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv, NHO. Fotograf: Moment studio

Publisert 02.03.18

Det er viktig for bedriftene at vi finner gode løsninger for innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer. NHO mener fast ansettelse og satsing på utvikling og kompetanse i egen bedrift bør være hovedregelen, men at det må være rom for å løse svingninger i oppdragsmengden ved bruk av innleie.

- Vi erkjenner at det har vært utfordringer knyttet til innleie i bygg og anleggsbransjen, og vi mener forslagene fra KrF gir et godt utgangspunkt for regjeringen til å utarbeide et regelverk som både partiene og partene i arbeidslivet kan slutte seg til. Vi er særlig glade for at KrF avviser et forbud, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

- Vi støtter KrF i forslaget om å definere fast ansettelse og krav til organisering for å inngå avtale om tidsbegrenset innleie, sier Melsom.

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget la i går frem sin innstilling, og Regjeringen har varslet en proposisjon om lovendringer. Proposisjonen er ventet i løpet av mars.

Bravida-sjefen: – Et forbud mot innleie gjør det umulig for norske bedrifter