Integreringsavtale støtter opp om LO/NHO-skisse

Seks av partiene på Stortinget la onsdag frem en avtale om integrering. Her vises det til LO og NHOs tiltak for å få flere i arbeid.

De fleste partiene på Stortinget står bak forliket om integrering.

Publisert 17.12.15

Arbeidslivspolitikk

Onsdag ettermiddag la stortingspartiene, unntatt SV og MDG, frem sitt forlik om integrering: Et felles løft for god integrering. Her henviser de blant annet til NHOs forslag, sammen med LO, og ber regjeringen gå i dialog med NHO og LO om hvordan disse kan gjennomføres.  

- Jeg er veldig glad for å se at vårt innspill har vært til nytte og at partiene støtter opp om LO og NHO sin skisse, sier NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund.

- Dette er en av de aller viktigste utfordringene vi må løse i årene fremover og arbeidslivet har en nøkkelrolle. Vi har et av verdens mest lærende arbeidsliv, den kraften må vi mobilisere.

- Vi ser frem til å komme i gang med samarbeidet med myndighetene om implementering av disse forslagene, sier Skogen Lund.