Kan komme fortere i jobb med ny arbeidsmiljølov

– Jeg tror vi hadde ansatt nye folk tidligere hvis vi hadde hatt muligheten til å teste markedet ved å ansette midlertidig i en periode, sier Monica Heggelund, daglig leder ved Evidensia Oslo dyresykehus.

Veterinær og daglig leder Monica Heggelund ved Evidensia Oslo dyresykehus sammen med NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Publisert 09.12.14

Arbeidslivspolitikk

– Slik det er nå må de ansatte jobbe hardere før det blir ansatt en person til, legger hun til.

Heggelund mener det er behov for å modernisering av Arbeidsmiljøloven. Ett av forslagene fra Regjeringen er å gjøre det litt enklere å ansette midlertidig. NHO har i sitt høringssvar gått inn for en generell adgang til å ansette midlertidig inntil til ett år, med en karanteneperiode på seks måneder.

Ni av ti er fast ansatt

– Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal fortsatt være fast ansettelse. I dag er ni av ti fast ansatt og flest er fast ansatt i det private næringslivet enn i offentlig sektor. Når om lag 60 prosent av våre medlemmer sier at de kunne ansatt flere hvis de hadde en mulighet til å prøve ut om det er marked for flere faste stillinger er det et tydelig signal, sier administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund.

 I Evidensia Oslo dyresykehus er det også viktigst å ha fast ansatte.

– Vi satser på alle våre ansatte. De bruker gjerne det første året på å læres opp. At de slutter etter dette er ikke god økonomi. For oss er muligheten til å ansette midlertidig inntil ett år positivt. Det gir oss en mulighet til å se om det er marked for en stilling til, og det kan vi ikke vite før vi har fått testet markedet, sier Heggelund.

­Må sikre fremtidig velferd

– Vi trenger flere arbeidsplasser. At vi legger til rette for å kunne skape nye jobber og finne fleksible løsninger som er gode for både arbeidsgivere og arbeidstakere er en forutsetning for å sikre vår fremtidige velferd, sier Skogen Lund.