Karriereverktøy som eksportvare

Jobpics er et bildebasert interesseverktøy for karriereveiledning. Det er utviklet av Attføringsbedriftene og spredt til flere land – helt til Réunion i det indiske hav.

Filippo Ferrari og Gerhard Begue fra FTM, sammen med arbeidspsykolog Arne Svendsrud og adminstrasjonssjef Solveig Jenssveen i Attføringsbedriftene. (Foto: Attføringsbedriftene)

Publisert 13.06.14

Arbeidslivspolitikk

Jobpics brukes i dag aktivt i karriereveiledning i attføringsbedrifter, Nav, videregående skoler og karrieresentre rundt om i landet. Jobpics kan være aktuelt for grupper som sliter med skriftlig språk, for eksempel lese- og skrivevansker.

Denne uken var en delegasjon fra den franske oversjøiske regionen Réunion i det Indiske hav ens ærend i Oslo for å få en innføring i verktøyet. Jobbsenteret FTM (Finaliser transmettre mobiliser) er finansiert av myndighetene for å bistå kvinner i ytterkanten av arbeidslivet ut i jobb på øya.

- De som kommer til oss er ofte lavt utdannet og kan ha ulike utfordringer med å få jobb. Samtidig ser vi at de tenker veldig tradisjonelt og begrenset om sine jobbmuligheter i et arbeidsmarked som oppleves som kjønnsdelt, sier daglig leder Filippo Ferrari ved FTM.

Sammen med Jobbcoach Gerhard Begue tok han turen til Oslo for å møte arbeidspsykolog Arne Svendsrud i Attføringsbedriftene i NHO Service, og for å få en innføring i Jobpics. Svendsrud har utviklet det billedbaserte verktøyet som bygger på de mest kjente teoriene innen karriereveiledning.

- Selv om vi har en vei å gå i Norge i forhold til å få satt karrierveiledning skikkelig i system, er det en positiv utvikling og Attføringsbedriftene er i førersetet i karriereveiledningen i Norge. Derfor er det også hyggelig at det vi gjør og utvikler også blir lagt merke til internasjonalt, sier Svendsrud.

Gjennom EU-programmet Leonardo da Vinci har Jobpics blitt eksportert til flere land i Europa, og det finnes i dag i en finsk, estisk, litauisk og spansk versjon. Og gjennom interessen fra Réunion kan det også bli aktuelt med en fransk versjon.