Krafttak for yrkesfagene

I dag ble "Yrkesfagene under press", skrevet av Fafo-forskerne Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder, lansert. NHO har vært med å sponse bokprosjektet.

Boken "Yrkesfagene under press" ble i dag lanser under Fafos frokostseminar. Boken er skrevet av Fafo-forskerne Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder. NHO har vært med å sponse boken.

Boken "Yrkesfagene under press" ble i dag lanser under Fafos frokostseminar. Boken er skrevet av Fafo-forskerne Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder. NHO har vært med å sponse boken.

Publisert 26.11.14

Arbeidslivspolitikk

NHO kommenterte boken under dagens lansering på Fafos frokostseminar.

Lærlingordningen - en suksess
- Dette er en perspektivbok for fag- og yrkesopplæringen som sammenstiller fagenes historie, utviklingen av partssamarbeidet og lærlingmodellen, sier seniorrådgiver Kristian Ilner i NHO Kompetanse.

Boken vier mye plass til gjennomføringen av Reform 94. NHO spilte her en vesentlig rolle som med-arkitekt til dagens lærlingordning med den såkalte "2+2-modellen".

- Boken Yrkesfagene under press gir en god beskrivelse av hvilke utfordringer lærlingordningen i dag møter, blant annet som følge av internasjonaliseringen av arbeidsmarkedet, og at stadig flere unge velger høyskole- og universitetsutdanning i stedet for yrkesfag, sier Ilner.

Partssamarbeidet må bestå
NHO fremhevet i kommentaren, under dagens lansering, viktigheten av at partssamarbeidet gjennom den norske modellen må bestå - gjennom de rådgivende samarbeidsorganene(Samarbeidsrådet for yrkesopplæringen, SRY, de faglige rådene og yrkesopplæringsnemndene i fylkene), og gjennom selve læringsmodellen, der store deler av fagutdanningen foregår i arbeidslivet.

Dette må på plass
- Lærebedriftene er ikke bare produksjonsbedrifter, men også utdanningsinstitusjoner. Derfor trenger de økonomisk støtte for å motvirke svekket konkurransekraft som følge av internasjonaliseringen av arbeidsmarkedet og utfordringer i sykliske bransjer, sier Ilner. - NHO mener at lærlingklausuler i offentlige anskaffelser, økt lærlingtilskudd og oppgradering av utstyrsparkene på skolene er viktige virkemidler, sier han.

Ilner legger til at det også bør jobbes mer mot å etablere flere kvalifikasjonskrav for å beskytte faglært arbeidskraft.

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

kristian.ilner@nho.no
Telefon
23088355