NHOs HR-DAG

Kulturforskjeller i arbeidslivet

- Språk er viktig, men det er ikke alt. De ansattes kulturforståelse er avgjørende på flerkulturelle arbeidsplasser, blant annet for å forhindre ulykker, sier Iwona Kilanowska i BNL.

- Ansattes kulturforståelse er avgjørende på flerkulturelle arbeidsplasser. Blant annet for å forhindre arbeidsulykker, sier rådgiver Iwona Kilanowska i Byggenæringens Landsforening.

- Ansattes kulturforståelse er avgjørende på flerkulturelle arbeidsplasser. Blant annet for å forhindre ulykker, sier rådgiver Iwona Kilanowska i Byggenæringens Landsforening. Foto: Anne Birgitte Hjelseth.

Publisert 28.09.15

Arbeidslivspolitikk, Global Future

- Norge er et lite land, og vi har ikke så lang tradisjon for arbeidsinnvandring og flerkulturelle arbeidsplasser. Til sammenlikning med for eksempel USA, eller Kanada hvor dette er en grunnmur i arbeidslivet, sier Iwona Kilanowska, rådgiver i Byggenæringens Landsforening (BNL).

I den utførende delen av byggenæringen er i dag hver tredje person av utenlandsk opprinnelse. 

Hun viser til at arbeidsinnvandringen de siste ti årene har ført over 160.000 mennesker fra Europa til Norge. I den utførende delen av byggenæringen er i dag hver tredje person av utenlandsk opprinnelse. Kilanowska jobber med HMS, arbeidsliv og forhandlinger og har blant annet studert norsk ved universitetet i Gdansk. Hun kom til Norge fra Polen i 2004. Forrige uke gjestet hun NHOs HR-dag og snakket om kulturforskjeller i arbeidslivet.

En tryggere arbeidsplass

- Godt samarbeid på arbeidsplassen har innvirkning på produktivitet, trivsel og sikkerhet. I Norge er utlendinger dessverre overrepresentert i ulykkesstatistikken på byggeplasser. Økt bevissthet og kunnskap om kulturforskjeller blant ledere er ett skritt på veien til et bedre og tryggere arbeidsliv, sier Kilanowska.

Eksempler på kulturforskjeller

- Det finnes en del forskning på kulturforskjeller, som kan være nyttig for norske ledere, sier Kilanowska. Hun viser til undersøkelser som belyser at norske arbeidstakere har stor autonomi når det gjelder arbeidsmiljø, arbeidstid og at de er vant til å ta ansvar. Nordmenn har også stor tillit til andre mennesker, institusjoner, og de er opptatt av langsiktige resultater fremfor detaljert styring. Dette er ikke like selvfølgelig i andre land, og de utenlandske arbeidstakerne kan trenge tid til å bli vant med en ny måte å jobbe på i Norge, sier hun.

Kilanowska viser videre til at norske ledere er kjent for å være "kompis" fremfor en hierarkisk leder. - Vi har en flat organisasjonsstruktur, i motsetning til andre land hvor lederen gir klare beskjeder til den ansatte. Dette kan lett medføre misforståelser - instrukser og tilbakemeldinger kan oppleves som for vage og virke forvirrende, sier hun.

Vi ønsker å bidra til å styrke den norske modellen hvor ansatte arbeider selvstendig og tar ansvar.

Utfordringer og muligheter

- BNL er nå i gang med et forprosjekt for å kartlegge dagens situasjon på norske byggeplasser. Vi ønsker å innhente oppdatert data og få innblikk i hvordan ansatte har det på flerkulturelle arbeidsplasser, sier Kilanowska.

- Basert på ovennevnte, ønsker vi å utarbeide tiltak som kan hjelpe bedriftene. Målsettingen med prosjektet er å øke bevisstheten rundt kulturforskjeller, og utarbeide konkrete verktøy som skal hjelpe bedrifter med kommunikasjon, samarbeid, holdninger og HMS. Vi ønsker med dette å bidra til å styrke den norske modellen hvor ansatte arbeider selvstendig og tar ansvar, sier hun.