- Vi må få vekk frykten for å mislykkes

Administrerende direktør i Lerum AS, Trine Lerum Hjellhaug, mener kvinner må tørre mer for at vi skal få flere kvinnelige ledere.

- Vi kvinner må tørre mer

Publisert 05.03.15

Arbeidslivspolitikk, Kvinner i næringslivet

Trine Lerum Hjellhaug, som er administrerende direktør i Lerum AS, har både tro og håp om at vi skal klare å få opp andelen kvinnelige ledere og eiere i næringslivet.

Les mer om kvinner i næringslivet

- Kvinner bør snakke mer om jobb

- 100 prosent holder. Lenge.

Hun tror noe av nøkkelen ligger i at kvinner får større tro på seg selv.

- Kvinner må tørre mer. Men også oppmuntres og utfordres. Det handler om å få vekk frykten for å mislykkes.

Dessuten handler det om å få inn under huden at hundre prosent er bra nok.

- Vi er litt sånn at vi skal gjøre alt 120 prosent. 100 prosent holder. Lenge.

 

Se hele videointervjuet med Trine Lerum Hjellhaug 

 - Jeg sa jeg hadde lyst

Selv har hun tatt flere sjanser, og vært tydelig på at hun har lyst til å være leder.

- Jeg har alltid likt å ta ansvar og å ha litt regi på ting oppigjennom. Derfor har jeg også hele tiden sagt til familien at jeg har lyst til å være leder.

Trine Lerum Hjellhaug er 4.- generasjon i familiebedriften Lerum AS, og ble utpekt som leder av sine søsken og søskenbarn.

- Da var det viktig at de trodde på at jeg kunne gjøre en god jobb ut ifra kompetansen jeg hadde, og ikke fordi jeg er en del av familien.

- Sammensatte team fungerer best

Selv om hun mener likestilling, eller mangfold, i næringslivet er viktig, mener hun at kjønn ikke skal være årsaken til at hun eller andre blir valgt til en oppgave.

- Jeg liker ordet "mangfold" bedre enn "likestilling". Og det mener jeg er like viktig i næringslivet som alle andre steder. Når jeg setter sammen team, fungerer de teamene med menn og kvinner, med ulik kompetanse og ulik bakgrunn, bedre enn teamene med veldig like personer. 

- Hvordan reagerer du når du blir spurt om å være med i et styre fordi du er kvinne?

- Når folk ringer og vil ha meg med i et styre, og de begynner samtalen med  "..vi skulle gjerne hatt en dame..". Da sier jeg nei. Jeg vil bli valgt ut fra det jeg kan, og hva slags kompetanse og erfaring jeg har. Ikke ut fra om jeg er mann eller kvinne.