– Må bli lettere å ha jobb og barn

– NHO ønsker en familiepolitikk som gir flere i jobb og som fremmer likestilling, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert 07.03.16

Arbeidslivspolitikk

Kan familiepolitikken legge bedre til rette for høy yrkesdeltagelse og likestilling i arbeidslivet?

– I Norge har vi et arbeidsliv hvor både kvinner og menn deltar og bruker kompetansen sin, også mens de er småbarnsforeldre. Dette er av umåtelig stor verdi for bedriftene og for AS Norge.

Les mer om NHOs arbeid for å rekruttere flere kvinner til næringslivet og se fersk statistikk  

Vi mener at fremtidens familiepolitikk ikke bare trenger å handle om å gi kvinner rett til å jobbe mindre, gjennom permisjoner og rett til betalt deltid. God familiepolitikk må handle om å legge til rette for at småbarnsforeldre kan bidra mer i arbeidslivet, for eksempel gjennom gode barnehager og SFO, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

Sikre høy yrkesdeltagelse

I anledning Kvinnedagen har NHO bedt forskerne Katrine V. Løken og Julian V. Johnsen ved Universitetet i Bergen om å evaluere forskningen på årsakssammenhenger mellom familiepolitikk og likestilling i arbeidslivet, og å komme med forslag til ny familiepolitikk som kan sikre høy yrkesdeltagelse og bedre kvinners karrieremuligheter. Det har resultert i rapporten Likestilling og framtidens familiepolitikk.

Les rapporten Likestilling og framtidens familiepolitikk her

Sømløs overgang

– Det aller viktigste grepet nå, er å sikre en sømløs overgang mellom foreldrepermisjonen og oppstart i barnehage. Når barnet er ett år, bør det få tilbud om plass i barnehage. Dette enkle grepet vil gi høyere sysselsetting og bedre bruk av kompetansen i befolkningen vår, sier Skogen Lund.

– Dersom overgangen mellom fødselspermisjon og barnehageplass gjøres mer smidig, vil det øke forutsigbarheten for både mor og hennes arbeidsgiver. Dette bør derfor etterstrebes, optimalt ved bruk av kontinuerlige barnehageopptak, skriver professor Katrine Løken i en kronikk i Dagens Næringsliv i dag.

Les Katrine V. Løkens kronikk om familiepolitikk i DN (krever innlogging)

Ønsker debatten velkommen

Skogen Lund understreker at NHO foreløpig ikke har tatt stilling til alle forslagene i rapporten fra Løken og Johnsen, men ønsker en konstruktiv debatt velkommen. Mandag arrangerte NHO i samarbeid med Tankesmien Agenda et debattmøte om familiepolitikk og arbeidsliv.

Forskerne skiller mellom familiepolitikk som stimulerer mor til å bruke mer tid hjemme med barnet, som fødselspermisjon og kontantstøtte, og familiepolitikk som stimulerer til at barneoppdragelse i større grad skal uføres av andre enn mor, som pappaperm og barnehage.

Her er forslagene:

  • Kutt kontantstøtten.
  • Gi foreldre tilgang til barnehage med en gang den betalte fødselspermisjonen løper ut.
  • Åpne opp muligheten for å bytte deler av den ikke-kvoterte fødselspermisjon mot barnehageplass allerede fra 9 måneders alder.
  • Legge til rette for subsidiert barnepass også i perioden utenom normal arbeidstid.
  • Subsidiere andre tjenester i hjemmet som avlaster oppgaver der kvinner i dag har hovedansvaret: vaskehjelp, innkjøp, hjelp til henting/levering i barnehagen

Les mer om at barnepass og vaskehjelp skal gi kvinner karriereløft i Aftenposten.