Kvinner i næringslivet

Kvinnelige eiere

Kvinner er i mindretall på eiersiden i næringslivet.

Figur - andel kvinnelige eiere etter selskapstype

Kilde: SSB, 2013.

Publisert 16.02.15

Arbeidslivspolitikk

Av Norges aksjonærer (i AS og ASA) er om lag hver fjerde person kvinne. Av personlig eide foretak utgjør kvinner om lag 29 prosent av eierne. Det er hovedsakelig enmannsforetak som trekker opp den kvinnelige eierandelen av selskap i Norge.