8. mars - innsatsen må skje hele året

Vi trenger kvinners perspektiver, erfaringer og kunnskaper når vi utvikler morgendagens løsninger, og vi trenger dem i alle bransjer.

#205

Kristin Skogen Lund Fotograf: Thomas Haugersveen

Publisert 08.03.18

Arbeidslivspolitikk

Kvinnedagen er en viktig dag. Vi har kommet langt med likestillingen i Norge, og kvinnedagen er en fin anledning til å være glad for nettopp det. #Metoo-bevegelsen har fått historier opp i lyset vi virkelig trengte å høre. Jeg håper bevegelsen har skapt varige endringer, og er med på å sette en ny standard for hva som er greit.

Så har vi ikke kommet like langt på alle områder. Vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked, og 7 av 10 ledere i det private er fortsatt menn. Vi trenger kvinners perspektiver, erfaringer og kunnskaper når vi utvikler morgendagens løsninger, og vi trenger dem i alle bransjer.

Hvis vi skal få til det må kvinner få en oppfordring til å ta lederskap, til å ta på seg ansvar og tørre. Jeg hadde ikke fått jobbene jeg har hatt, om ikke noen hadde oppfordret meg til å gjøre det, og fortalt meg at jeg var moden for det.

Så på kvinnedagen vil jeg si: har du en dyktig ansatt, eller en kollega du tror ville vært en god leder – si det til henne, og si det til de som ansetter.

Det finnes nok av potensielt gode kvinnelige ledere, men de trenger å bli satt i situasjoner der de får nettopp ansvar. Med erfaringen om at det går bra kommer ofte også lysten på mer.

Ledere har et viktig ansvar med å tilrettelegge for fleksibilitet, og for muligheten til å kombinere familie og arbeidsliv. Og vi trenger en barne- og familiepolitikk som gjør det samme. Pappaperm skaper kultur for jevnere fordeling – både i arbeidslivet og hjemme.

Kvinnedagen er en flott dag til å sette agendaen, men innsatsen må skje hele året.

8 stemmer om 8. mars i VGSeks ting du kan gjøre for å øke kvinneandelsen i ledelsen