Ja til mindre byråkrati i likestillingsarbeidet

– Det er bra at regjeringen har lyttet til NHOs innspill og foreslår å forenkle likestillingsarbeidet, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør i NHO.

– Det er viktig at bedriftene bruker ressursene på aktivt likestillingsarbeid, heller enn at ressursene går med til å rapportere om det, sier Nina Melsom i NHO om regjeringens forslag til ny diskrimineringslov som nå er sendt på høring.

Publisert 22.10.15

Arbeidslivspolitikk

Nylig ble forslaget til ny felles diskrimineringslov sendt på høring. Her foreslår Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet å ta bort bedriftenes rapporteringsplikt.

– Dette forslaget gjør det mindre byråkratisk for arbeidsgiverne. Det er viktig at bedriftene bruker ressursene på aktivt likestillingsarbeid, heller enn at ressursene går med til å rapportere om det, sier Melsom.

Forslaget fra Solveig Horne innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene (likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering) erstattes av en ny, samlet likestillings- og diskrimineringslov.

Look to Siemens

Siemens er en av bedriftene som har en langsiktig satsing med konkrete mål og tiltak for å få flere kvinner, ikke bare inn i ledende stillinger, men også flere kvinnelige ingeniører, prosjektledere og fagarbeidere.

– Vi ønsker å være en attraktiv bedrift å jobbe i, uansett kjønn. Vi har ikke råd til å gå glipp av den kompetansen. For oss som har en aktiv inkluderingspolitikk medfører rapporteringen et stort merarbeid. Hvis vi heller kan bruke ressursene på å få flere kvinner til å ta lederansvar, vil det være best for oss, sier HR-direktør Sissel Vien i Siemens.

Høringsfristen er 21. januar.

Les hele høringsforslaget.

Les også: Siemens får skryt av regjeringen