- Kvotering er ikke løsningen

NHO arbeider aktivt for å fremme likestilling i næringslivet, men går ikke inn for kvotering. - Det viktige er ikke hva som vedtas i Stortinget, men hva som gjøres ute i bedriftene, sier Kristina Jullum Hagen.

Fungerende avdelingsdirektør i NHO, Kristina Jullum Hagen. 

Publisert 14.04.16

Arbeidslivspolitikk

Stortinget debatterer denne uken ny likestillingspolitikk. 

- NHO arbeider aktivt for å rekruttere flere kvinner til næringslivet. Vi trenger flere kvinner som vil lede og ta ansvar for verdiskaping og lønnsomme bedrifter, sier fungerende avdelingsdirektør i NHO, Kristina Jullum Hagen.

- Vi ser at vi fortsatt har en jobb å gjøre. Det er relativt få kvinner i toppledelsen og i styrene i norsk næringsliv. Kvinner utgjør 16 prosent av daglig ledere i aksjeselskaper (AS), og 6 prosent i allmennaksjeselskapene (ASA).

Tiltak som fungerer

Et flertall på Stortinget, bestående av AP, Venstre, KrF, SP og SV har fremmet en rekke felles forslag for å bedre likestillingssituasjonen i Norge. 

- Blant forslagene som er fremmet i Stortinget, finner vi mange gode intensjoner og ambisiøse målsettinger. Det viktige er imidlertid ikke hva som vedtas i Stortinget, men hva som gjøres ute i bedriftene, sier Hagen.

NHO arbeider for tiden med å utvikle en verktøykasse i likestillingsarbeid som vil være nyttig for medlemsbedriftene. Et forskningsprosjekt skal oppsøke bedrifter som har lykkes spesielt godt med å rekruttere kvinnelige ledere for å synliggjøre grepene som faktisk fungerer.

Kvotering er ikke løsningen
Diverse kvoteringsmål for styrer og ledergrupper i norske selskaper er blant forslagene fremmet på Stortinget. Dagens regel om om 40 prosent kvinner i ASA-styrer trekkes frem som et godt eksempel. NHO mener imidlertid at kvotering ikke er riktig medisin.

- NHO er innstilt på å jobbe sammen med myndighetene for å oppnå konkrete resultater på dette området, men vi ser at kvotering som virkemiddel vil vekke mye motstand og kan virke negativt på det positive engasjementet for kvinner i ledelse som vi opplever i bedriftene i dag, sier Hagen.

- Vi må heller jobbe langsiktig for å få flere kvinner inn i flere viktige posisjoner i næringslivet. Det handler om å bygge opp kvinnelige talenter i bedriftene, og være bevisst på strategier for å rekruttere og beholde kompetente kvinner. Mange av NHOs medlemsbedrifter jobber godt med dette, avslutter Hagen.