Viktig å holde kontakten under fødselspermisjonen

– Det er lettere å komme tilbake på jobb hvis arbeidstaker og arbeidsgiver har hatt god kontakt i permisjonstiden, sier Nina Melsom i NHO.

Bilde av en gravid kvinne.

Diskriminering av gravide er det Likestillings- og diskrimineringsombudet mottar flest henvendelser om. Illustrasjonsfoto: Istock

Publisert 04.03.15

Arbeidslivspolitikk, Kvinner i næringslivet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) la onsdag frem en undersøkelse som viser at mange nybakte mødre og fedre opplever å bli diskriminert på jobben.

Diskriminering på grunn av graviditet er det enkeltområdet ombudet mottar flest henvendelser om.

Med diskriminering menes forskjellsbehandling som ikke er saklig begrunnet.

Uakseptabelt

– Diskriminering av gravide og foreldre i permisjon er ulovlig og uakseptabelt. NHO tilbyr våre medlemmer rettslig veiledning i konkrete saker for å forhindre diskriminering, forteller avdelingsdirektør Nina Melsom i NHOs Arbeidsrettsavdeling.

Diskriminering på grunn av kjønn er forbudt etter likestillingsloven. Diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel eller adopsjon regnes som diskriminering på grunn av kjønn.

– Jeg mistenker at mange forhold som den ansatte kan oppleve som diskriminering, kan skyldes totalvurderinger som bedriften gjør med et helt annet utgangspunkt, f.eks. en omstilling. Bedre dialog mellom den ansatte og arbeidsgiver kan rette opp et feilaktig inntrykk av diskriminering, sier Melsom.

Undersøkelsen fra LDO viser at mange ansatte opplever at de ikke får god nok informasjon om endringer på arbeidsplassen mens de er i permisjon.

– Det er lettere å komme tilbake på jobb etter endt permisjon hvis arbeidstaker og arbeidsgiver har hatt god kontakt i permisjonstiden. Da er forventningene til arbeidsforholdet avstemt, sier Melsom. 

Hva sier loven?

Hvis en kvinne behandles dårligere enn ellers på grunn av graviditet, eller en mann eller kvinne behandles dårligere enn ellers på grunn av foreldrepermisjon som er lovforbeholdt det ene kjønn, regnes dette som direkte forskjellsbehandling.

Forbudet mot å vektlegge graviditet, amming og foreldrepermisjon gjelder både fast ansatte, vikarer og andre midlertidig ansatte. Forbudet gjelder også arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere.

Forbudet gjelder alle sider av ansettelsesforholdet, blant annet utlysning, innkallelse til intervju, ansettelse, lønnsplassering, tildeling av arbeidsoppgaver, permittering, oppsigelse og avskjed, jf. likestillingsloven § 17.

Les mer om kvinner i næringslivet

Hva betyr dette for deg som arbeidsgiver?

Ved ansettelse:

Arbeidsgiver kan ikke spørre om en kvinnelig søker er eller planlegger å bli gravid. Dette gjelder selv om kvinnen søker på et svangerskapsvikariat.

I permisjon:

En arbeidstaker som er eller har vært i foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 har rett til å:

a) vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende, stilling,

b) nyte godt av forbedringer av arbeidsvilkårene som arbeidstakeren ellers ville vært berettiget til under fraværet og

c) fremme lønnskrav og å bli vurdert i lønnsforhandlinger på samme måte som de øvrige arbeidstakerne i virksomheten.

Kontakt oss

Nina Melsom

Direktør

Arbeidsliv

Nina.Melsom@nho.no
Telefon
23088395
Marius Alexander Saasen Strand

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

marius.strand@nho.no
Telefon
23088385