ARBEIDSMILJØLOVEN

Læring i arbeidslivet - også for midlertidig ansatte

- På basis av en LO-bestilt rapport, hevder tre forskere fra FAFO at midlertidig ansatte lærer mindre. Dette medfører ikke riktighet, svarer Alf Åge Lønne, avdelingsdirektør Arbeidsliv i NHO.

Arbeidslivet er en læringsarena i seg selv. Det sier 60 prosent av både faste og midlertidige ansatte. (Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Arbeidslivet er en læringsarena i seg selv. Det sier 60 prosent av både faste og midlertidige ansatte. (Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Publisert 15.04.15

Arbeidslivspolitikk

Fafo-forskerne skriver i Aftenposten 13. april at den nye arbeidsmiljøloven vil gi større kompetansegap.

Som forventet

- Rapporten fra de tre er interessant. Den bekrefter det vi lenge har visst, at de med høyest utdanning deltar mest i organisert opplæring i arbeidslivet. Fordi, som forskerne selv skriver, "videreutdanningen sysselsatte med høy utdanning deltar på, ofte er mer rettet mot nåværende jobb eller arbeidsfelt enn videreutdanningen sysselsatte med lavere formell utdanning tar". Og de har funnet ut at ansatte på korttidskontrakt deltar mindre i kurs og annen opplæring enn fast ansatte. Det er også som forventet, arbeidsgivere sender naturligvis ikke like gjerne midlertidig som faste ansatt ut på kostnadskrevende kurs. Begge disse to funnene er åpenbart logiske og som forventet, svarer Lønne i dagens Aftenposten.

Ja - vi lærer på jobb! Se videoen Jakten på Læringslivet.

Læringslivet

Lønne viser videre til at arbeidslivet er en læringsarena i seg selv. - Helt uavhengig av kurs og formell etterutdanning lærer vi hver dag gjennom arbeidsoppgavene vi utfører, gjennom kontakt med kolleger, leverandører og kunder. Det er denne læringen som gjør at Norge, tross middels skoleresultater, ligger svært godt an når voksnes kompetanse måles. Dette viser OECDs PISA- og PIAAC-undersøkelser. Vårt fremste forskningsinstitutt om utdanning, NIFU, viser til at unge som faller ut av skolen, gjør det omtrent like godt som andre unge dersom de bare kommer raskt i jobb. Så viktig er arbeidslivet for læring, sier Lønne.

De fleste midlertidige ansatte får fast ansettelse

- Og den type læring er jevnt fordelt, uavhengig av status. For det de tre viser i sin rapport, men ikke nevner i artikkelen er at andelen "som opplever arbeidet som læringsintensivt, på litt over 60 prosent for både faste og midlertidige", sier han.

- Så rapporten viser faktisk det motsatte av det de hevder i avisen. Midlertidig ansettelse er en god innfallsport til arbeidslivet, og gir det samme læringstykket i jobben som de fast ansatte møter. Det er også derfor langt de fleste som er midlertidig ansatt ender opp med fast ansettelse etter kort tid, avslutter Lønne.

 

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi og stab

alf.lonne@nho.no
Telefon
23088305