Lite sykefravær i norsk industri

Norsk arbeidsliv er omtrent halvveis til å nå målet om 20 prosent reduksjon i sykefraværet, viser Navs nasjonale tall. Men i norsk industri ble målet nådd for flere år siden.

– Vi kan si nå at sykefraværet er stabilt lavt, sier kommunikasjonsdirektør Finn Langeland i Norsk Industri.

Publisert 12.09.14

Arbeidslivspolitikk

– Jeg husker at da vi begynte med dette så vi 20-tallet på sykefraværet, sier hovedverneombud Egil Belsvik i industrikonsernet ABB til Dagens Næringsliv.

ABB har jobbet målrettet og har nå et samlet sykefravær på under 2 prosent. Selskapet er dermed godt foran skjemaet for IA-avtalens mål fra 2001: Å redusere sykefraværet med 20 prosent.

Det samme gjelder industrien som bransje. Det samlede sykefraværet i norsk arbeidsliv er på 6 prosent, viser tall fra Nav. Men i industrien er fraværet nede på 4,2 prosent, ifølge tall fra Norsk Industri basert på rapporter fra 238 medlemsbedrifter. Siden IA-avtalens start er sykefraværet i industrien dermed redusert med 35 prosent.

– Vi kan si nå at sykefraværet er stabilt lavt, sier kommunikasjonsdirektør Finn Langeland i Norsk Industri til DN.

Et langsiktig og målrettet arbeid

Partene i arbeidslivet inngikk intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) for første gang i 2001, og avtalen har blitt fornyet flere ganger. Ett av målene med avtalen er å jobbe aktiv for et lavere sykefravær.

Fagsjef Pernille Vogt i Norsk Industri jobber tett på medlemsbedriftene for å få sykefraværet ned. Hun sier at det er et langsiktig og målrettet arbeid i mange bedrifter som nå slår ut i at sykefraværet i industrien er stabilt lavt.

- Gjennom kurs og konferanser skaper vi møteplasser der erfaringer utveksles og nye ideer klekkes ut. Vi skal fortsatt holde trykket oppe når det gjelder IA, for selv om resultatene er gode, er det alltid rom for forbedringer, understreker hun. 

- IA betyr mye

Personalsjef Per Morten Ihler ved ABB Skien mener IA betyr veldig mye.

- Vi kunne jobbet med tilstedeværelse uansett, men IA setter opp systemer og retningslinjer, og vi har et godt samarbeid med Navs arbeidslivssentre, sier han til DN.

Han mener en nøkkel til å få fraværet ned og tilstedeværelsen opp, er å sørge for at folk trives.