Konkurranseklausuler

LO og NHO ber Stortinget utsette lovbehandling

– Forslaget til nye "karanteneregler" eller konkurranseklausuler i arbeidslivet fremstår som lite gjennomtenkt, sier Nina Melsom, avdelingsdirektør i NHO, om forslaget som Stortinget skal behandle i november.

Nina Melsom, avdelingsdirektør i NHO, ber Stortingets Arbeids- og sosialkomite om å utsette behandlingen av saken om konkurranseklausuler i arbeidslivet.

Publisert 22.10.15

Arbeidslivspolitikk

Da saken ble behandlet i Stortinget før sommeren endte det med flere kritiske spørsmål til regjeringen. I november skal saken opp på nytt, men er svarene gode nok?

Konkurranseklausuler en del av lønnsoppgjøret

Nå har LO og NHO gått sammen om en sterk oppfordring til Arbeids- og sosialkomiteen om å utsette behandlingen av saken fordi dette vil være et teama under neste års hovedoppgjør.

I et innlegg i Klassekampen skriver Melsom følgende:

Regjeringen fremmet i vår et forslag til nye regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold. Det innebærer blant annet at arbeidstakere har rett til full lønn i inntil ett år, uavhengig av hvilke begrensninger klausulen måtte legge på den enkeltes yrkesutøvelse. Forslaget bærer preg av en manglende forståelse for hva denne avtalen skal beskytte.

Må ha et godt regelverk

NHO er opptatt av at arbeidskraft ikke skal låses inne, men vi må stimulere til forskning og nyskapning. Det skal være lønnsomt å satse på noe nytt. Derfor må vi ha et regelverk som gir bedriftene en reell mulighet til å beskytte sine investeringer, enten det er forretningshemmeligheter eller "know-how". Bestemmelser om taushetsplikt er ikke tilstrekkelig for å verne bedriftene i slike situasjoner.

Jeg mener vi må ha en lovgivning som gir en effektiv beskyttelse av den kunnskapen. I de omstillingstider Norge nå er inne i, er det viktig å legge til rette for videreutvikling og nyskaping samt trygge eksisterende arbeidsplasser.

NHO mener at det er flere svakheter ved regjeringens forslaget.

  • Arbeidstaker bør bare få kompensasjon der konkurranseklausulen griper inn i vedkommende sin frihet, og ikke være en generell kompensasjon. Det norske forslaget om 100 prosent kompensasjon går vesentlig lenger enn de har gjort både i Sverige og Danmark.
  • Det norske forslaget gir heller ikke arbeidstaker noe reelt insitament for å finne seg alternativt arbeid, noe som medfører at arbeidskraft ikke utnyttes.
  • Forslaget vil påføre bedriftene høyere kostnader enn nødvendig.
  • Det sentrale må være å utforme et regelverk som avveier bedriftens behov mot den enkelte arbeidstakers interesser. Alle er opptatt av at arbeidstakere skal kunne utnytte sin utdanning og erfaring, og ikke påføres yrkesforbud. De færreste konkurranseklausuler har den virkningen, og de er som utgangspunkt heller ikke lovlige etter dagens regulering.

Trepartssamarbeidet viktig

Regjeringens lovforslaget tar ikke hensyn til dette. Arbeidet er mangelfullt utredet og fremstår som ubalansert og lite gjennomarbeidet. NHO oppfordrer derfor Stortinget, når de skal behandle saken på nytt i november, å sende den tilbake enda en gang med beskjed om at de også må snakke med dem som har skoene på i denne saken, nemlig partene i arbeidslivet. Et godt trepartssamarbeid sikrer velfunderte lovforslag.

Kontakt oss

Nina Melsom

Direktør

Område Arbeidsliv

Nina.Melsom@nho.no
Mobil
97540917