BÆREKRAFTSALTERNATIVET

LO og NHO enige om utfordringene i norsk økonomi

– Det er viktig at LO og NHO har en felles økonomisk forståelse, sier fagdirektør Torill Lødemel. For første gang presenterer de to hovedorganisasjonene en felles analyse av situasjonen i norsk økonomi.

NHOs Dag Aarnes og LOs Stein Reegård blir intervjuet av NRK om situasjonen i norsk økonomi. (Foto: Anne Birgitte Hjelseth/NHO)

Publisert 15.04.16

Arbeidslivspolitikk

Det er historisk når LO og NHO i felleskap inviterer pressen til seminar om stå i norsk økonomi. Stedet er LOs sekretariatsal i Folkets Hus på Youngstorget.

Allerede på NHOs årskonferanse lanserte LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund Bærekraftsalternativet. Her forplikter partene seg til å snakke sammen om de viktige spørsmålene for å finne frem til de beste løsningene for arbeidslivet.

Hvordan partene ser på utfordringene på arbeidsmarkedet, økende ledighet og integrering er spørsmål som er viktige for begge parter. Dessuten har vi en modell for lønnsdannelse i Norge som fungerer bedre enn i andre land. Viktige stikkord i vår modell er frontfag og koordinering. Da er det viktig at partene snakker godt sammen om utfordringer.

– Det er bra at vi får frem viktige sammenhenger mellom økonomisk utvikling, lønnsdannelse og arbeidsmarkedsutviklingen, sier Dag Aarnes, avdelingsdirektør for samfunnsøkonomi i NHO.

Han understreker at det er sterke krefter som virker inn på norsk økonomi, som nedgang i oljeaktiviteten, kronekursen og den økonomiske situasjonen i andre land.

– Vi er heldige som har mulighet til å føre en økonomisk politikk som stimulerer til vekst, sier han.

Forbereder felles presseseminar: Liv Sannes, avdelingsnestleder Samfunnspolitisk avd.i LO, LOs sjeføkonom Stein Reegård, kommunikasjonsrådgiver Bjørn Erik Dahl i LO, Dag Aarnes, avdelingsdirektør for Samfunnsøkonomi i NHO, fagdirektør Torill Lødemel og seniorrådgiver Lars Eidsaune, begge fra område Arbeidslivspolitikk i NHO.

LOs sjeføkonom, Stein Reegård, understreker at det er stor samstemthet i de to organisasjonene om vurderingene av den økonomiske situasjonen. Han er opptatt av at lønnsdannelsen er god i Norge.

– Frontfaget skal sørge for at folk får lønn som fortjent og at det blir igjen nok penger i bedriftene til at de kan utvikle seg videre.

Seniorrådgiver i NHO, Lars Eidsaune, bidro med en analyse av arbeidsmarkedet og hvilke inkluderingsutfordringer vi står overfor, mens LOs Liv Sannes snakket om kompetanse som en nøkkel til deltagelse i arbeidslivet.

VG kommentator Per Olav Ødegård oppsummerer økonomiseminaret slik: I andre europeiske land er konfliktnivået høyere ettersom partene i arbeidslivet fullstendig mangler en felles virkelighetsforståelse. Da blir veien til konstruktive løsninger svært lang. Nettopp i krevende tider som nå er den norske modellen langt å foretrekke. (Krever innlogging)

Bergens Tidende: Ikke helsvart for norsk økonomi.

Se NRK Nyheters direkterapport fra seminaret.

Hør Stein Reegård og Dag Aarnes i NRKs Nyhetslunsj.