NY IA-AVTALE

Lønnsomt for bedriftene

NAV, NHO og bedriftene er enige. En ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) gjør det lettere for alle parter. Både de ansatte og bedriftene vil tjene på dette. Det kom frem på dagens frokostmøte i Næringslivets Hus.

HMS- koordinator Therese Johannesen fra Cavarion

HMS- koordinator Therese Johannesen fra Caverion. 

Publisert 26.08.14

Arbeidslivspolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Se opptak fra dagens frokostmøte om ny IA-avtale.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund viste til hvordan NHO-bedriftene har "utnyttet" avtalen, slik at sykefraværet er blitt kraftig redusert siden 2001. Hun viste også til at en ny IA-avtale vil gjøre det lettere for alle parter.

Fagsjef i HMS/arbeidsmiljø i Abelia, Gro Lundberg, ga deltakerne en grundig gjennomgang av de nye reglene for sykefraværsoppfølging, som nå har blitt sterkt forenklet. Sanksjonsregimet er også fjernet.

- Det er en lettelse å slippe skjemaene, sa IA-rådgiver i NAV Aud Kristin Brevig. - Og virksomhetene er gode. Vi hjelper dem til å bli enda bedre, sa hun.

Director DHL Quality, Stein Ove Kvamme, la vekt på hvor viktig IA-arbeidet har vært for bedriften og hvordan bedriften aktivt har igangsatt tilretteleggingstiltak og rekruttering av arbeidstakere som har stått utenfor arbeidslivet.

HMS- koordinator Therese Johannesen fra Caverion kunne levere en hel smørbrødliste over hvordan bedriften har brukt IA-arbeidet til gjøre Caverion bedre og mer inkluderende. Ett av eksempelene som sto frem gjaldt hvordan bedriften hadde tatt tak i tabuer som seksuell trakassering. Det dreide seg om hva kvinnelige medarbeidere hadde opplevd i arbeid på prosjekter på andre bedrifter.

Ann-Torill Benonisen i NHO lanserte NHOs dedikerte mobilside for inkluderende arbeidsliv (IA): www.nho.no/ia Her finner man nyttige verktøy og lenker.

 

Kontakt oss

Alf Åge Lønne

Direktør

Strategi

alf.lonne@nho.no
Telefon
23088305