Mange politikere forstår ikke hvordan jobber skapes

Uansett hva valgresultat blir på mandag er det én ting som er viktigere enn noe annet; å skape flere arbeidsplasser. Det må være oppgave nummer en, fra dag en, for en ny regjering, skriver NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

#205

NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Foto: Aksel Jermstad.

Publisert 08.09.17

Arbeidslivspolitikk

Norge trenger kraftig vekst i antall arbeidsplasser i privat sektor i årene fremover. 

 • Vi trenger dem fordi vi har for mange ledige hender i dag.
 • Vi trenger mer nyskaping fordi noen av dagens næringer vil ansette færre fremover.
 • Og vi trenger dem fordi det at folk er i jobb betaler for alle de godene vi nyter godt av som samfunn.

Det er med andre ord solide, trygge og lønnsomme jobber i det private næringslivet som i stor grad bidrar til å finansiere skoler, sykehjem og veier.

Politikerne forstår ikke

Da er det bekymringsfullt at kun en av tre bedrifter mener at norske politikere forstår hva som skal til for å skape arbeidsplasser i privat sektor. Og det er småbedriftene som er tydeligst på at forståelsen for hvilke betingelser de trenger ikke er på plass. Dette viser NHOs ferske arbeidsgiverbarometer.

Ifølge perspektivmeldingen vil vi trenge 200 000 nye jobber i privat sektor de neste ti årene. Det er 20 000 nye jobber i året, omtrent like mange som det som jobber i Statoil globalt. Det vil si at vi må skape et nytt Statoil hvert år de neste ti årene om vi skal nå det målet.

Jobber blir ikke vedtatt

Disse jobbene blir ikke vedtatt av politikere. De skapes av lokale bedrifter, av dyktige gründere og av hardtarbeidende kvinner og menn over hele landet. De brenner for å skape verdier, med den positive effekten at arbeidsplasser skapes, slik at vi kan opprettholde velferden vår.

Men selv om politikerne ikke kan vedta nye jobber, spiller de en viktig rolle. Det er de som må sørge for at jobbskaperne i dette landet får så gode rammebetingelser som mulig, slik at de kan skape alle de nye arbeidsplassene vi trenger.

I NHOs arbeidsgiverbarometer spør vi også om norske politikere legger godt til rette for å skape arbeidsplasser i privat sektor? Også her svarer bare én av tre ja på dette spørsmålet.

Dette er viktig for å skape flere jobber

For norske jobbskapere er det fem viktige storsatsinger som må til for at de skal kunne skape enda flere arbeidsplasser, og dermed sikre velferden vår. Dette blir politikernes viktigste oppgave fremover:

 • Vi må sørge for at norske arbeidstakere har den riktige kompetansen til å gjøre jobben, både i dag og i morgen. Våre medlemmer sier at de trenger dyktige fagarbeidere og ingeniører, da må vi legge til rette for at de får det. Satsingen på yrkesfag og teknologiutdanningen må styrkes og vi må utvikle en utdanning tilpasset næringslivets behov.
  Mange av de jobbene våre barn og barnebarn kommer til å ha i fremtiden eksisterer ikke ennå, men vi må sørge for at de har kompetanse nok til å løse oppgaven. Derfor må vi ha et teknologiløft for hele utdanningsløpet.
 • Vi må ha gode veier, jernbane og infrastruktur som gjør at folk kommer seg på jobb, og at bedriftene får råvarer inn og ferdige produkter ut. Det krever at Nasjonal transportplan (NTP) følges opp med bevilgninger. Samtidig som vi skal bygge mye nytt, må CO2-utslippene fra transportsektoren reduseres kraftig for å nå klimamålene, blant annet gjennom at et CO2-fond for næringstrafikken etableres.
 • Vi må gjøre det lettere å starte og drive virksomhet. Da trenger vi et skatte- og avgiftssystem som stimulerer til jobbskaping, og ikke gir bedriftene en hemsko i konkurranse med internasjonale bedrifter. Dessuten mener våre bedrifter at eiendomsskatten på verk og bruk må fjernes.
 • Vi må øke satsingen på næringsrettet forskning og utvikling med vekt på virkemidler som stimulerer til mer nyskaping og kommersialisering av forskning, og som legger til rette for at flere oppstartsselskaper kan vokse.
 • Vi må jobbe for et seriøst arbeidsliv. Enkelte bransjer står i fare for å forsvinne på grunn av svart arbeid. Skatteetaten har anslått at svart arbeid koster oss 40 milliarder kroner årlig. Dette er penger som skulle gått til skoler, sykehjem og veier. Statsministeren må lede an reformen i offentlig sektor, styrke kravene til veiledning i tilsynsorganer, forenkle rapporteringsregimer og gjøre det lett å drive hvitt.
  Vi må også ha et fleksibelt arbeidsliv slik at vi kan jobbe smartere. Det gjør det lettere å satse og skape flere arbeidsplasser.

Jobbskaping er hele grunnlaget for det Norge vi kjenner – med høy velstand, små forskjeller, like muligheter og høy tillit. Det må vi bygge videre på – og heie frem jobbskaperne.