Kan være nøkkelen til fast jobb

NHO mener en utvidet mulighet til å benytte midlertidige ansettelser vil gi flere et viktig springbrett inn i arbeidslivet, og begrunner det med studier og erfaring.

En større mulighet til å benytte midlertidige ansettelser vil være nøkkelen inn i en fast stilling for mange.

Publisert 05.09.14

Arbeidslivspolitikk

LOs Knut Thonstad viser til forskning når han forfekter bruk av midlertidige ansettelser i et innlegg i VG fredag 5. september. NHO viser til erfaring og studier når vi tar til orde for større mulighet for å ansette på midlertidig basis.

- Hovedregelen i arbeidslivet skal være fast ansettelse. Men en større mulighet til å benytte midlertidige ansettelser vil være nøkkelen inn i nettopp en fast stilling for mange. Flere norske studier, blant annet en SSB-rapport fra 2012, viser at midlertidige stillinger fungerer som et springbrett til faste stillinger, sier Alf Åge Lønne, avdelingsdirektør i NHO.

For unge som er under utdanning og i overgang mellom utdanning og jobb, kan det nye forslaget til hovedregel virke positivt i forhold til å få arbeidserfaring.

- For noen vil det være vanskeligere å få fast jobb uten denne erfaringen, og dermed er det ikke en situasjon hvor det står mellom en fast jobb og midlertidig jobb, men snarere fast jobb og ingen jobb, mener Lønne.

En utvidet mulighet til å ansette midlertidig gir bedriftene større handlingsrom i situasjoner hvor det langsiktige behovet for arbeidskraft er usikkert, for eksempel ved nyetableringer eller ved utprøving av nye markedsmuligheter i etablerte bedrifter. Dette vil igjen stimulere til jobbvekst og verdiskaping.

 - Arbeidstakere er vår viktigste ressurs. La oss slippe flere til, oppfordrer Lønne.