Mer dialog med Arbeidstilsynet

Mer veiledning, dialog og samarbeid mellom Arbeidstilsynet og næringslivet skal gi bedre arbeidsmiljø.

Direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen, daværende arbeids- og sosialminister Robert Eriksson og administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund sammen på scenen da SINTEF la frem sin rapport om NHO-bedriftenes erfaring med Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet i desember i fjor.

Publisert 11.02.16

Arbeidslivspolitikk

I tildelingsbrevet til Arbeidstilsynet for 2016 er Arbeids- og sosialdepartementet opptatt av at tilsynet bruker et bredere spekter av virkemidler enn de har gjort til nå.

I en NHO-initiert forskningsrapport fra SINTEF som kom i fjor høst, oppgir tre av fire bedrifter at de er fornøyde med Arbeidstilsynet, men mange sier også at de ønsker mindre kontroll, mer veiledning, dialog og samarbeid for å bli bedre.

– Det er bra at departementet har tatt funnene fra SINTEF inn i det sentrale styringsdokumentet for Arbeidstilsynet. Vi har en god og konstruktiv dialog med Arbeidstilsynet som har vært informert og støttende til vårt arbeid hele veien. Nå gjenstår å sikre oss at bedriftene blir mer fornøyd og lærer mer i 2016, sier Kristin Skogen Lund.

Under et besøk i Rogaland nylig sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at: "Det viktigste med tilsyn er ikke å finne avvik, men å lære for å bli bedre".

I tildelingsbrevet fremheves det også at det er aktuelt med en mer dialogbasert tilnærming i tilsyn rettet mot enkeltvirksomheter, slik at tilsynsarbeidet i større grad utfordrer virksomhetene til selv å peke på sine HMS-utfordringer. 

Her kan du lese hele tildelingsbrevet til Arbeidstilsynet for 2016.

Kontakt oss

Ann-Torill Benonisen Indreeide

Spesialrådgiver

Arbeidsliv

atbi@nho.no
Mobil
95034460
Marius Alexander Saasen Strand

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

marius.strand@nho.no
Mobil
93046932