Mer dialog og samarbeid mellom Arbeidstilsynet og bedriftene

Dialog, veiledning, kunnskapsformidling og samarbeid er blant virkemidlene som Arbeidstilsynet skal bruke i 2017.

Hvite hjelmer

Foto: Aksel Jermstad

Publisert 18.01.17

Arbeidslivspolitikk

Arbeids- og sosialdepartementet er i tildelingsbrevet for 2017 opptatt av at Arbeidstilsynet skal bruke ulike virkemidler i kontakt med bedriftene. Videre ønsker departementet mer systematisk bruk av dialog, samarbeid og kunnskapsformidling i kontakt på næringsnivå. Dialog med bedrifter og næringer skal gi Arbeidstilsynet kunnskap for vurdering av tema innen arbeidsmiljøutfordringer.

– Det er positivt at Arbeidstilsynet ønsker mer dialog med bedriftene og næringene, sier Ann-Torill Benoinsen Indreeide, spesialrådgiver i NHO. - Dette er en god oppfølging både av fjorårets tildelingsbrev og den NHO-initierte SINTEF-rapporten fra 2015.

I rapporten svarte mange bedrifter at de ønsker mindre kontroll fra tilsynet, men mer veiledning, dialog og samarbeid for å bli bedre.

Tildelingsbrevet er styrende for Arbeidstilsynets virksomhet og angir også hvilke områder som har høyest prioritert i 2017. I tildelingsbrevet er det pekt ut to hovedsatsingsområder: 

  • Arbeidslivkriminalitet/useriøsitet
  • Manglende systematisk HMS-arbeid som medfører høy risiko for helseskader

Kontakt oss

Ann-Torill Benonisen Indreeide

Spesialrådgiver

Arbeidsliv

atbi@nho.no
Mobil
95034460