ARBEIDSMILJØLOVEN

Muligheter og begrensninger

Hva betyr regjeringens forslag til nye muligheter for midlertidige ansettelser for deg som bedriftsleder?

Publisert 05.12.14

Arbeidslivspolitikk

Det åpnes for en generell adgang til midlertidig ansettelse (uten vilkår) i inntil 12 måneder.

Hovedregelen skal fortsatt være faste ansettelser. Derfor foreslår Regjeringen at denne adgangen kombineres med tre typer begrensninger:

  1. Karantene ved avslutning av midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. Dersom arbeidstaker etter endt avtaleperiode ikke blir tilbudt fast stilling vil bedriften få en karanteneperiode på 12 måneder hvor man ikke kan ansette en annen midlertidig for å utføre arbeid av samme art.
  2. Det innføres en kvote for hvor mange som kan ansettes midlertidig på generelt grunnlag. En virksomhet kan ikke ha flere enn 15 prosent ansatt midlertidig, men det vil alltid være tillat at minst én arbeidstaker er ansatt midlertidig på generelt grunnlag (så frem til at bedriften ikke allerede er i en karanteneperiode). 
  3. Det vil ikke være adgang til å inngå individuell avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for de som ansettes midlertidig på generelt grunnlag.

For større bedrifter kan karantene avgrenses til enheter med minst 50 ansatte innenfor en virksomhet.

Kontakt oss

Marius Alexander Saasen Strand

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

marius.strand@nho.no
Telefon
23088385