Myter og fakta om ny arbeidsmiljølov

Fagbevegelsen hevder at en ny arbeidsmiljølov fører til "en brutalisering av arbeidslivet". Dette er ikke riktig - vi slår hull på mytene.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson under pressekonferansen 11. juni der han presenterte regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Foto: Øyvinn Myge/ASD

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson under pressekonferansen 11. juni der han presenterte regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Foto: Øyvinn Myge/ASD

Publisert 21.01.15

Arbeidslivspolitikk, SMB

Arbeidstid 

Myte 1: Forslagene vil føre til at arbeidstakerne må jobbe mer - 

uten mer kompensasjon.

Dette er feil.

Det blir ingen endringer i den totale arbeidstiden, men det vil gi litt mer fleksible rammer til å organisere arbeidstiden. Dette er viktig for å møte en del av de utfordringene vi i dag står ovenfor.

Det skjer ingen endringer i reglene for hvordan arbeidstiden skal kompenseres.

Myte 2: Mer makt til arbeidsgiver. Arbeidsgiver vil kunne pålegge mer arbeidstid.

Dette er en sterk overdrivelse.

Av alle forslagene til endringer i arbeidstidsregelverket er det kun utvidede rammer for overtid hvor arbeidsgiver får en direkte økt styringsrett. Resten av forslagene, f.eks mulighet til å avtale mer fleksibel arbeidstid, handler om å utvide rammene for hva arbeidsgiver og arbeidstaker kan bli enige om.  

Arbeidsmiljøloven skal fortsatt være en vernelov.

Ny adgang til å ansette midlertidig


Myte : Midlertidige stillinger vil bli vanligere og komme på bekostning av faste ansettelser.

Midlertidighet er ikke et mål i seg selv. En ny adgang til midlertidige ansettelser vil gi bedriftene større muligheter til å skape noe nytt; og å ta sjansen på å skape en ny arbeidsplass. Hvis dette regelverket skulle vise seg å ikke fungere, så må det justeres.

Det blir enklere å teste ut nye produkter i markedet og det blir enklere å teste ut nye filialer eller markedsutvidelser.  Nær 60 prosent av bedriftene sier de vil ansette flere dersom loven åpner for enklere adgang til midlertidig ansettelse. I en annen undersøkelse sier 8 av 10 forsknings-, innovasjons- og gründerselskaper som er medlem av Abelia at det er viktig å endre reglene for midlertidige ansettelser.

 Og vi vet fra SSB-statistikk at halvparten av de midlertidig ansatte er kommet over i fast jobb etter ett år.

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Slik skal det fortsatt være. Dette bunner først og fremst i at bedriftene ser seg tjent med å ha fast ansatte. De ansattes kompetanse er bedriftenes viktigste ressurs.

Hør NHO-sjef Kristin Skogen Lund kommentere regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. 

Kontakt oss

Marius Alexander Saasen Strand

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

marius.strand@nho.no
Telefon
23088385