Nå blir deler av sykmeldingen digital

Dette må du gjøre som arbeidsgiver om en av dine ansatte sender sykmeldingen sin digitalt.

#205

Gladmelding: Nå kan den sykmeldte levere sykmeldingen digitalt til arbeidsgiveren. Illustrasjonsfoto.

Publisert 30.09.16

Arbeidslivspolitikk

NAV jobber ufortrødent for å modernisere sykefraværsoppfølgingen. 29. september lanserte de en ny del av digitaliseringsprosessen, nemlig digital sykmelding. Det betyr at den sykmeldte kan levere sykmeldingen digitalt til arbeidsgiveren.

Foreløpig egner dette seg best for små og mellomstore bedrifter. Årsaken er at det bare er den som er registrert som leder i Brønnøysundregisteret som har tilgang til sykmeldingene og at lederen må delegere tilganger videre i Altinn.

I store bedrifter blir det derfor snakk om veldig mange tilganger, mens i de mindre bedriftene er det færre og lettere å beholde konfidensialiteten. NAV oppfordrer likevel bedriftene til å gi tilgang til et begrenset antall personer, for eksempel noen med HR-funksjon.

 I Altinn må det gis tilgang til følgende to enkelttjenester samtidig:

  1. Sykmelding
  2. Sykmelding - Oppgi nærmeste leder med personalansvar

– Vi oppfordrer alle bedrifter til å etterspørre digital sykmelding, også de store arbeidsgiverne oppfordres til dette selv om de fortsatt må levere på papir, sier spesialrådgiver i NHO, Ann-Torill Benonisen Indreeide. 

Les mer om digital sykemelding.

 Les mer på nav.no: Nå er deler av sykmeldingen digitalisert