Må ha lærlinger for å få offentlige oppdrag

Regjeringen vil innføre lærlingklausuler i offentlige anbud. – Dette er veldig positivt, og noe vi har etterspurt lenge, sier NHO-direktør Svein Oppegaard.

Norge har et stort behov for fagarbeidere. Foto:Tuva Gaarder Nordlie, fra YrkesNM. 

Publisert 13.01.15

Arbeidslivspolitikk

Regjeringen vil endre reglene slik at bedrifter som har offentlige oppdrag må ha lærlinger på det aktuelle oppdraget.

– Vi er inne i en ond sirkel. Samtidig som vi mangler lærlingeplasser, ser vi at interessen for yrkesfag blant ungdom er synkende. Jeg er bekymret for tilgangen på kompetente fagarbeidere i framtiden. Lærlingeklausuler i offentlige anskaffelser vil være med å motvirke dette, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Les også: For få med fagbrev i 2030

Stort behov for fagarbeidere

Lærlingeklausuler i offentlige anskaffelser er noe Byggenæringens Landsforening har jobbet mye for å få til. Administrerende direktør Jon Sandnes er glad for regjeringens forslag.  

– Norge har et stort behov for fagarbeidere nå og i framtiden. Men fag- og yrkesopplæringen har utfordringer med å rekruttere ungdom og altfor få gjennomfører til fag- og svennebrev. Vi må ha nok lærlingeplasser og sikre kompetanseoverføring, slik at vi kan videreføre fagkunnskap til nye generasjoner. Denne fagkunnskapen er avgjørende for verdiskapingen i store deler av næringslivet, sier Sandnes.

Se også: Intervju med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (nrk.no)

Viktig tiltak mot useriøse

Oppegaard understreker at lærlingeklausuler også vil være et viktig tiltak mot useriøsitet i bransjene.

– Godkjente lærebedrifter er ofte de mest seriøse. Lærlingeklausuler i offentlige anskaffelser stimulerer til gode arbeidsforhold for de ansatte, sikrer nyrekruttering til yrkesfag og at norske bedrifter har god tilgang på kompetent arbeidskraft.

Kravet om å ha lærlinger skal gjelde for konkurranser i bransjer hvor det er behov for læreplasser. Kunnskapsdepartementet skal i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet foreslå hvilke bransjer kravet skal gjelde for.

 NHO mener et annet viktig virkemiddel for å øke antallet læreplasser er å øke tilskuddet til bedriftene.