Nedbemanning - mer enn ansiennitet

I fjor var det en sterk økning i arbeidsrettssaker i Stavanger. Ikke uvanlig i økonomisk vanskelige tider, ifølge NHO-advokat Nina Melsom.

Avdelingsdirektør Nina Melsom har inntrykk av at virksomhetene har stor forståelse for situasjonen til de ansatte.

Publisert 26.02.16

Arbeidslivspolitikk

Det ble fremmet 138 slike saker i Stavanger i fjor – tre ganger flere enn for fem år siden, skriver NRK. Striden mellom arbeidstakere og arbeidsgivere går i hovedsak på hvilke kriterier som skal legges til grunn for hvem som må gå fra en virksomhet, ansiennitet eller andre årsaker.

Nina Melsom, direktør for arbeidsrett i NHO, sier at det i slike saker alltid vil være rom for skjønn, og hun mener at slik skal det være:

- Det skal legges vekt på ansiennitet, og det er inntrykket mitt at virksomhetene har stor forståelse for situasjonen til de ansatte. Men det må gjennomføres tøffe prioriteringer. Nettopp i en slik situasjon må bedriftene beholde nøkkelpersonell og de som har kompetanse for fremtiden, sier hun.

Melsom sier at bedriftene må tenke på den videre driften og sikring av arbeidsplassene som blir igjen etter en nedbemanningsprosess. Hun ser ikke på utviklingen som et bevis for at arbeidslivet har blitt tøffere, og viser til en øking i slike saker i andre perioder med problemer i norsk økonomi.