NHO-bedrift vant i Arbeidsretten

NHO-bedriften AS Varbas vant i Arbeidsretten. Dommen slår fast at den ikke er bundet av kommunal tariffavtale etter virksomhetsoverdragelse.

Publisert 21.12.15

Arbeidslivspolitikk

Attføringsbedriften AS Varbas var fra oppstart eiet fullt ut av Oslo kommune. Selskapet har vært medlem i Attføringsbedriftene i NHO Service siden opprettelsen, og er bundet av NHOs tariffavtaler, med blant annet Fellesforbundet, FLT og Lederne.

Da Oslo kommune valgte slå sammen en del av kommunens virksomhet med AS Varbas, mente Fagforbundet og Fellesorganisasjonen at selskapet ble bundet av Oslo kommunes tariffavtale. Det ble påstått at bedriften da måtte melde de ansatte inn i Oslo pensjonsforsikring slik den kommunale tariffavtalen påla.  

Arbeidsretten la imidlertid til grunn at det i saken – tross felles eierskap - var snakk om en reell overføring av en virksomhet til en ny, selvstendig eier – AS Varbas. Selskapet hadde da rett til å reservere seg mot den tariffavtale som gjaldt for Oslo kommune.

Dommen slår fast hovedreglene om tariffavtalens stilling ved virksomhetsoverdragelse. At de sammenslåtte virksomhetene har felles eier, endrer ikke i seg selv dette.