Glad for at byggenæringen har blitt lyttet til

– Det er viktig med krav som sikrer kvalitet, kompetanse og seriøsitet i byggebransjen, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

#205

Illustrasjonsfoto.

Publisert 05.12.17

Arbeidslivspolitikk

Hun mener kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner skal ha ros for å ha lyttet til byggenæringen.

Både NHO og BNL har vært bekymret for at endringene i kravene til sentral godkjenning ville gjøre det lettere for useriøse bedrifter. Nå er det bestemt at nåværende overgangsordning for kvalifikasjonskrav som går ut 1. juli 2018 forlenges til 1. januar 2020.

- Et klart mål ved offentlige ordninger må være å sikre seriøsitet og sikre at prosjekter gjennomføres med tilstrekkelig god kvalitet. At Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner setter ned et hurtigarbeidende ekspertutvalg som skal sikre nettopp dette er svært gledelig, sier Melsom.

Skap uro

En av sakene som har skapt uro er knyttet til hva som skjer etter at overgangsordningene knyttet til kravet om sentral godkjenning i forbindelse med byggeprosjekter skulle opphøre. Hvor mye vekt man skal legge på realkompetanse kontra formell utdannelse?

– Vi kan ikke ha ordninger som bidrar til å avskilte hjørnesteinsbedrifter. Vi er helt avhengig av alle de små og mellomstore bedriftene i hele landet, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Bekymringen om hva som skjer når nåværende overgangsordning for kvalifikasjonskrav går ut 1. juli 2018, er noe som BNL også i samarbeid med NHO har tatt opp med politikerne.

Overgangsordningen forlenges nå til 2020, og gjelder kun for kvalifikasjonskravene. Det lempes ikke på seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver - og arbeidstakerregisteret, obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår.

Sterke reaksjoner

– Når regjeringen sent i høst mente at tolkningen av plan- og bygningsloven ikke kunne kreve fag og svennebrev for utførende bedrifter – samtidig som bedrifter med lang erfaring blir avskiltet, ble reaksjonene sterke fra en samlet næring, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

Både NHO og BNL mener at Kommunal- og moderniseringsministeren og hans departement skal ha honnør for at han lyttet til næringen i denne saken.

– Vi vil nå bidra til å finne robuste løsninger som får tillit i markedet, avslutter Sandnes i BNL.